Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 มกราคม 2553

เศรษฐกิจไทย

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม และไตรมาส 4 ปี 2552 ... แข็งแกร่งเกินคาด (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2747)

ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเดือนธันวาคม 2552 ที่รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สะท้อนการขยายตัวที่กระจายออกไปในภาพที่กว้างขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจหลายๆ ตัวปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นสอดคล้องกัน

การใช้จ่ายภาคเอกชน...สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดขึ้น

การบริโภคภาคเอกชน เดือนธ.ค. 2552 ขยายตัวได้ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า (MoM) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) โดยการบริโภคขยายตัวร้อยละ 3.9 (YoY) ในเดือนธ.ค. ใกล้เคียงกับที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 ในเดือนพ.ย. ส่วนการลงทุนภาคเอกชนนั้น ยังคงอยู่ในเส้นทางการฟื้นตัว โดยการลงทุนภาคเอกชนหดตัวในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน โดยหดตัวเพียงร้อยละ 2.3 ในเดือนธ.ค. เทียบกับที่หดตัวร้อยละ 6.5 ในเดือนพ.ย.

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูง ขณะที่ รายได้เกษตรกรพลิกกลับมาขยายตัวอีกครั้ง

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกหมวด โดยอุตสาหกรรมที่เน้นเพื่อการส่งออกขยายตัวสูงถึงร้อยละ 70.5 ขณะที่ อุตสาหกรรมที่เน้นเพื่อขายในประเทศ ขยายตัวร้อยละ 9.9 ในเดือนธ.ค. ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเร่งตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ได้ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิต (ปรับฤดูกาล) เพิ่มขึ้นสู่ระดับร้อยละ 69.1 ในเดือนธ.ค. จากร้อยละ 67.0 ในเดือนพ.ย. ส่วนรายได้เกษตรกรนั้น ได้รับอานิสงส์จากการพุ่งขึ้นของราคาพืชผล โดยรายได้เกษตรกรพลิกกลับมาขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 11.8 ในเดือนธ.ค. หลังจากที่ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนก่อนหน้า

ดุลการค้าขาดดุลเนื่องจากการนำเข้าเร่งตัวสูง

การส่งออกขยายตัวร้อยละ 26.2 (YoY) ในเดือนธ.ค. หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ 17.4 ในเดือนพ.ย. ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ร้อยละ 33.0 (YoY) ในเดือนธ.ค. เทียบกับที่หดตัวร้อยละ 0.3 ในเดือนพ.ย. เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าเร่งตัวสูงขึ้นกว่ามูลค่าการส่งออก ทำให้ดุลการค้าบันทึกยอดขาดดุลที่ระดับ 122 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนธ.ค. เทียบกับที่เกินดุล 1,106 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนพ.ย. อย่างไรก็ดี ดุลบริการฯ สามารถบันทึกยอดเกินดุลสูงถึง 880 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนธ.ค. ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 45.2 ดังนั้น เมื่อรวมดุลการค้าที่ขาดดุลน้อยกว่าการเกินดุลของดุลบริการเข้าด้วยกัน จึงส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงบันทึกยอดเกินดุลต่อเนื่องอีก 758 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนธ.ค. หลังจากที่เกินดุล 1,338 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนพ.ย.

ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2552 ที่รายงานโดยธปท. สะท้อนให้เห็นถึงภาพการฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนแดนบวกของเครื่องชี้เศรษฐกิจหลายๆ ตัวอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 ทั้งนี้ จากภาพการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งที่กระจายออกไปในทุกด้านดังกล่าว ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยน่าที่จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 3.5 (YoY) ในช่วงไตรมาสที่ 4/2552 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้นที่ร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ การพลิกกลับมาขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2552 นี้ นับเป็นการขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส และดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่หดตัวร้อยละ 2.8 ในไตรมาส 3/2552 และสำหรับภาพรวมในปี 2552 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเครื่องชี้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีดังกล่าว น่าที่จะทำให้อัตราการหดตัวของเศรษฐกิจไทยน้อยกว่าประมาณการเดิมที่ร้อยละ 3.1

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย