Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 มกราคม 2554

เศรษฐกิจไทย

ทิศทางขาขึ้นของเงินเฟ้อครึ่งแรกของปี 2554...ยังคงสร้างแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3020)

คะแนนเฉลี่ย

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่เพิ่มเป็นร้อยละ 3.0 (YoY) ตามคาด และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่พุ่งขึ้นเกินคาดมาที่ร้อยละ 1.4 (YoY) ในเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมานั้น อาจเป็นภาวะที่สะท้อนภาพได้ส่วนหนึ่งว่า ได้เริ่มมีสัญญาณการส่งผ่านการขยับขึ้นของต้นทุนการผลิตมายังราคาสินค้าผู้บริโภคบางรายการบ้างแล้วในขณะนี้ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า อาจเห็นการทยอยขยับขึ้นของราคาสินค้าในลักษณะเดือนต่อเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ และราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีทิศทางขยับขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า โดยคงจะต้องจับตาการวางแนวทางมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ และการดูแลราคาพลังงานในประเทศของรัฐบาลในช่วงหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ จากประมาณการกรณีพื้นฐานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย บ่งชี้ว่า ทิศทางของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 จะทรงตัว-ขยับสูงกว่าร้อยละ 2.8 (YoY) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงไตรมาส 4/2553 ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอาจทยอยขยับสูงขึ้นเข้าใกล้ร้อยละ 2.0 ในช่วงกลางปี 2554 โดยทั้งแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอาจยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอีกในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 ซึ่งทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงกรอบประมาณการของเงินเฟ้อปี 2554 ไว้ที่ร้อยละ 2.5-4.0 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และร้อยละ 1.8-2.6 สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ไว้ตามเดิม อนึ่ง ภาพของการขยับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน และการทรงตัวในระดับสูงของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปอีกหลายเดือน ทำให้เครือธนาคารกสิกรไทย มองว่า ภารกิจในการดูแลเสถียรภาพราคาในประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น่าจะยังไม่สิ้นสุดลง โดยคาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินของธปท. น่าที่จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 2.25 ในการประชุมรอบแรกของปี 2554 ในวันที่ 12 มกราคม 2554 ที่จะถึงนี้ และวัฏจักรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 เป็นอย่างน้อย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย