Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กันยายน 2554

เศรษฐกิจไทย

กินเจปี’54 : เม็ดเงินเพิ่ม 7.7%....ราคาสินค้าพุ่ง (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2263)

คะแนนเฉลี่ย

เทศกาลกินเจในปี 2554นี้อยู่ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน-6 ตุลาคม บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่าบรรยากาศในการกินเจปี 2554 นี้คาดว่าจะไม่ค่อยคึกคักเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านๆมา แม้ว่าจะมีจำนวนคนกรุงเทพฯที่ตั้งใจจะกินเจมากกว่าปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลากหลายทั้งเพื่อการทำตามประเพณี เพื่อรักษาสุขภาพ และตั้งใจทำบุญเพื่อชำระล้างกายใจ แต่ด้วยราคาสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคยังอยู่ในเกณฑ์สูง ทำให้คนกรุงเทพฯที่ตั้งใจจะกินเจนั้นเน้นเรื่องความประหยัด จับจ่ายด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งราคาอาหารเจที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้เม็ดเงินสะพัดในธุรกิจกินเจในกรุงเทพฯปี 2554 นี้เพิ่มขึ้นเป็น 2,520 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.7

จากการสำรวจของ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของคนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งใจจะกินเจในปีนี้ยังใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมาคือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 100-120 บาทต่อคนต่อวัน เนื่องจากยังคงเน้นประหยัดเนื่องจากสภาพสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในเกณฑ์สูง และบางคนปรับพฤติกรรมรับเศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวทางการปรับพฤติกรรมของคนไทยที่ตั้งใจจะรับประทานอาหารเจนั้น จะปรับพฤติกรรมโดยหันไปรับประทานอาหารสำเร็จรูปประเภทแช่เย็นแช่แข็งและกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น ส่วนอาหารเจสำเร็จรูปประเภทตักขาย/อาหารเจตามสั่ง น่าจะมียอดจำหน่ายสูงเฉพาะในมื้อกลางวัน ทั้งนี้ เนื่องจากคาดว่าอาหารเจประเภทตักขาย/อาหารเจตามสั่งในปีนี้ น่าจะมีการปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น 5-10 บาทต่อถุงหรือจาน อันเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะผักมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากเป็นประวัติการณ์

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย