Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 พฤศจิกายน 2554

เศรษฐกิจไทย

ร่างงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555 ... ประเด็นสำคัญ และข้อสังเกต (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3203)

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หลังจากใช้เวลาอภิปรายในวาระที่ 1 เป็นเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่ การเสร็จสิ้นกระบวนการและการบังคับใช้กฎหมายนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ในกรณีที่เศรษฐกิจโลกให้ภาพที่เลวร้ายลงกว่าที่ประเมิน อาจมีความเป็นไปได้ที่การขาดดุลงบประมาณจริงในปีงบประมาณ 2555 จะสูงกว่า 4 แสนล้านบาทตามกรอบที่วางไว้ อันเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่อาจทำได้น้อยกว่าคาด ขณะที่ การใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ นอกจากงบประมาณแล้ว ยังมาจากแหล่งเงินทุนอื่นร่วมด้วย โดยที่สำคัญคงจะต้องติดตามแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันภัยพิบัติและเรียกฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน มูลค่าหลายแสนล้านบาท ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจแล้ว คงจะส่งผลกระทบต่อภาวะสภาพคล่องในระบบอย่างยากจะหลีกเลี่ยง
นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐ และเสถียรภาพทางการคลัง เป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยนอกจากเครื่องชี้วัดอย่างการขาดดุลงบประมาณและระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพีแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การประเมินภาพเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ยังต้องให้ความสำคัญกับผลของการดำเนินการตามโครงการภายใต้แหล่งเงินทุนต่างๆ ของรัฐบาล รวมไปถึงภาระทางการคลังที่เกี่ยวข้องด้วย และท้ายที่สุด แม้เมื่อมองไปในปี 2555 การรักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย จะเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ และดูเสมือนว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประเด็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากภาครัฐในโครงการต่างๆ ควรที่จะเป็นการพิจารณาดำเนินการด้วยความรอบคอบและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทุกภาคส่วน โดยเน้นไปเพื่อการรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศเป็นสำคัญ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย