Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 กุมภาพันธ์ 2555

เศรษฐกิจไทย

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2555 ฟื้นตัวต่อเนื่อง...แต่ยังมีประเด็นเสี่ยงที่ต้องติดตาม (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3251)

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2555 ที่ไล่ระดับการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนภาพในเชิงบวกว่า เศรษฐกิจกำลังเริ่มกลับมาบันทึกอัตราการขยายตัวอีกครั้งตามสภาพแวดล้อมที่มีการฟื้นฟู-ซ่อมแซมความสูญเสียจากผลกระทบของอุทกภัยของทั้งภาครัฐและเอกชน

  • เครื่องชี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมสะท้อนภาพการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองในเดือนมกราคม 2555 โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมหดตัวในอัตราที่น้อยลงมาที่ร้อยละ 15.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) จากที่หดตัวร้อยละ 25.3 ในเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งภาพด้านบวกของภาคการผลิตนี้ สอดคล้องกับช่วงเวลาการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในหลายภาคส่วนภายหลังจากน้ำท่วมลดระดับลง
  • เครื่องชี้การใช้จ่ายในประเทศ อาทิ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ ยังคงรักษาทิศทางการขยายตัวไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งทำให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอีกร้อยละ 2.6 (YoY) ขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวในอัตราที่ลดลงมาที่ร้อยละ 0.4 (YoY) อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีข้อสังเกตว่า ความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่มีความอ่อนไหวต่อระดับราคาน้ำมัน ต้นทุน-ราคาสินค้า และภาวะค่าครองชีพ อาจทำให้เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนบางรายการสะดุดลงในระยะข้างหน้า

ท่ามกลางภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเริ่มกลับมาดีขึ้นตามสภาพแวดล้อมการฟื้นฟู-ซ่อมแซมความสูญเสียจากภาวะน้ำท่วม ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า อัตราการเติบโตของจีดีพีประจำไตรมาสที่ 1/2555 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.0-1.5 (YoY) ขณะที่ ฐานมูลค่าเศรษฐกิจปี 2554 ที่อยู่ในระดับต่ำ อาจช่วยหนุนให้ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปี 2555 ขยายตัวในกรอบประมาณร้อยละ 4.5-6.0 อย่างไรก็ดี แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาที่เหลือของปี ยังตั้งอยู่บนเงื่อนไขของหลายประเด็นเสี่ยงทั้งจากภายนอกประเทศ (แนวโน้มเศรษฐกิจ และราคาน้ำมันโลก) และภายในประเทศ (สถานการณ์การเมือง การเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ แรงกดดันต้นทุนการผลิต และค่าครองชีพ)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย