Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 ตุลาคม 2555

เศรษฐกิจไทย

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยเดือนก.ย. 2555 บ่งชี้จีดีพีไตรมาส 3/2555 อาจออกมาต่ำกว่าคาด (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3371)

คะแนนเฉลี่ย

ถานการณ์ล่าสุดที่สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนก.ย. 2555 ยังคงย้ำว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคส่วนที่เชื่อมโยงกับทิศทางการใช้จ่ายภายในประเทศนั้น มีภาพที่แตกต่างไปจากกิจกรรมในภาคการส่งออกและภาคการผลิต ที่ถูกปกคลุมไปด้วยความเปราะบางของเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า สัญญาณเชิงบวกที่เริ่มปะปนเข้ามาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจต่างประเทศในช่วงนี้ อาจทำให้คาดหวังได้ว่า ภาวะที่เลวร้ายที่สุดของกิจกรรมในภาคการผลิตในหลายๆ ประเทศในเอเชีย น่าจะผ่านพ้นไปแล้ว และสัญญาณเสถียรภาพน่าจะเริ่มปรากฎขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

สำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 3/2555 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า โมเมนตัมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แผ่วลงในหลายภาคส่วน ทั้งการส่งออก (หดตัวร้อยละ 2.4 QoQ) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (หดตัวร้อยละ 2.4 QoQ) การบริโภคภาคเอกชน (ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2) และการลงทุนภาคเอกชน (หดตัวร้อยละ 2.3 QoQ) ท่ามกลางผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและการสิ้นสุดลงของกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด อาจทำให้มีความเป็นไปได้ที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2555 จะมีค่าต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้นของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ร้อยละ 3.9 (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ย้ำภาพการชะลอตัวจากไตรมาส 2/2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 (YoY) ซึ่งทำให้ทิศทางในช่วงหลังจากนี้ ก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจใน-ต่างประเทศ ตลอดจนความต่อเนื่องในการประคองบทบาทของภาครัฐในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมๆ กับชดเชยผลกระทบจากความเปราะบางของตัวแปรในต่างประเทศที่ยากจะควบคุม

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย