Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 พฤศจิกายน 2555

เศรษฐกิจไทย

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยเดือนต.ค. 2555…สะท้อนทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3387)

คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทยเดือนต.ค. 2555 สะท้อนภาพด้านบวกหลายด้านสอดคล้องกัน ทั้งในส่วนของการใช้จ่ายภายในประเทศ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคการส่งออก ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทิศทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในช่วงย่างเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 นี้ เมื่อรวมกับผลของฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อนที่เป็นปัจจัยทางเทคนิคหนุนตลอดทั้งไตรมาสที่ 4/2555 น่าจะทำให้อัตราการเร่งตัวขึ้นของเศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2555 มีความแข็งแกร่งกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเศรษฐกิจไทยในเดือนต.ค. 2555 อาจสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ :-

  • การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นในเดือนต.ค. 2555 ร้อยละ 9.3 (YoY) และร้อยละ 16.4 (YoY) ตามลำดับ ท่ามกลางอานิสงส์ของนโยบายรถคันแรกและมาตรการเพิ่มรายได้ โดยสะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง และรถยนต์เชิงพาณิชย์ พร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนและสินค้าอุปโภคบริโภค
  • สัญญาณการฟื้นตัวจากน้ำท่วมและความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจโลกบางส่วน สะท้อนผ่านการพลิกกลับมาขยายตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกในเดือนต.ค. 2555 ที่ร้อยละ 5.4 (MoM) และร้อยละ 0.8 (MoM) และเมื่อรวมผลทิศทางที่ดีขึ้นของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกดังกล่าวนี้ กับผลของฐานเปรียบเทียบที่ต่ำในช่วงต.ค. ปีก่อนที่ผลกระทบจากอุทกภัยแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้าง ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกของไทยกลับมาขยายตัวพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนด้วยอัตราการเติบโตที่เป็นตัวเลข 2 หลัก ที่ร้อยละ 36.1 (YoY) และร้อยละ 14.4 (YoY) ในเดือนต.ค. ตามลำดับ โดยอุตสาหกรรมที่มีสัญญาณบวกทั้งในด้านการผลิตและการส่งออกที่สอดคล้องกัน ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร/เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์โลหะ
  • รายได้เกษตรกรในประเทศทรงตัว แต่การส่งออกสินค้าเกษตร/ประมงยังไม่ฟื้นตัว ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 (MoM) ช่วยหักล้างการหดตัวลงร้อยละ 4.0 (MoM) ของผลผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งทำให้ระดับรายได้ของเกษตรกรยังคงมีระดับทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า แม้ว่าผลของฐานจะทำให้รายได้เกษตรกรหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่สองก็ตาม อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเกษตรและประมงของไทย ยังคงเป็นหมวดสินค้าที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 16.1 (YoY) และร้อยละ 15.4 (YoY) และฟื้นตัวได้ช้าเมื่อเทียบกับสินค้าอุตสาหกรรมที่เริ่มกลับมาขยายตัวแล้ว

สัญญาณการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและเอเชียในช่วงปลายปี 2555 ที่เกิดขึ้นในจังหวะที่สอดคล้องกับการเร่งตัวสูงขึ้นอย่างมากของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในหลายภาคส่วนช่วงเดือนต.ค. 2555 และน่าจะต่อเนื่องตลอดช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี (จากผลของฐานเปรียบเทียบที่ต่ำในช่วงไตรมาส 4/2554 ที่ถูกกระทบโดยเหตุการณ์น้ำท่วม) ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า อัตราการเติบโตของจีดีพีประจำไตรมาส 4/2555 น่าจะขยับสูงขึ้นมาที่ร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (จากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 12.5) อย่างไรก็ดี เนื่องจากตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2555 ที่รายงานในช่วงก่อนหน้านี้ มีภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอ ทำให้ยังคงประมาณการตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2555 ในกรณีพื้นฐาน ไว้ที่ร้อยละ 5.0 ตามเดิม

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย