Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 กันยายน 2556

เศรษฐกิจไทย

อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. 56 ... ยังคงมีภาพชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากต้นปี (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3452)

คะแนนเฉลี่ย
อัตราเงินเฟ้อล่าสุดของไทยในเดือนส.ค. 2556 ยังอยู่ในระดับผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องจากช่วงต้นปี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกันมาที่ 1.59% (YoY) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 46 เดือน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคเดือนส.ค.2556 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 0.01% (MoM) ตามการปรับตัวลงของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ (-1.01% MoM ตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก) และราคาในหมวดผัก/ผลไม้ (-1.78% MoM เนื่องจากเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต) ซึ่งช่วยหักล้างผลการขยับขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์/เป็ดไก่/สัตว์น้ำ (+1.32% MoM) อาหารสำเร็จรูป (+0.19% MoM) และไข่/ผลิตภัณฑ์นม (+0.96% MoM) ที่ได้รับแรงผลักดันจากต้นทุนวัตถุดิบที่ขยับขึ้น
สำหรับในเดือนก.ย. 2556 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนก.ย. อาจขยับขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอย่างน้อย 0.15% (MoM) จากหลายปัจจัยที่ส่งผลพร้อมกัน ได้แก่ ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ (ที่อาจขยับตามทิศทางตลาดโลกหากสถานการณ์ตึงเครียดในซีเรียยังไม่สิ้นสุดลง) ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าไฟฟ้า Ft และราคาก๊าซ LPG ครัวเรือน อย่างไรก็ดี ผลของฐานที่สูงในช่วงเดียวกันปีก่อน อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนก.ย. อยู่ในกรอบประมาณ 1.4-1.7% (YoY) ซึ่งยังคงใกล้เคียงกับ 1.59% (YoY) ในเดือนส.ค.
สำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อในปี 2556 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2556 ไว้ที่ 2.5% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานไว้ที่ 1.1% ตามเดิม โดยคงต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาขายปลีกพลังงานในประเทศ ที่อาจขยับขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างราคา และทิศทางในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย