Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 มีนาคม 2557

เศรษฐกิจไทย

การเมืองยืดเยื้อ...กดดันเศรษฐกิจไทยปี’ 57 ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3491)

คะแนนเฉลี่ย

จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานกว่าที่คาด ทำให้ภาวะสุญญากาศทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภายในประเทศมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ในขณะที่ การเบิกจ่ายเม็ดเงินงบประมาณของภาครัฐ ก็คงทำได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัด และอาจมีกระบวนการที่ล่าช้า ซึ่งส่งผลทำให้แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ คงเหลือเพียงภาคการส่งออกเป็นหลักเท่านั้น

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงปรับประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ลงมาที่ร้อยละ 1.8 ในกรณีพื้นฐาน (จากประมาณการเดิมอยู่ที่ร้อยละ 3.0 บนสมมติฐานว่ามีรัฐบาลใหม่ได้ภายในกลางปี) และปรับกรอบประมาณการลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 1.3-2.4 โดยสัญญาณการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนในภาพรวม อาจไม่สะท้อนภาพที่ชัดเจนได้มากนักในปีนี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย