Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 เมษายน 2557

เศรษฐกิจไทย

สงกรานต์คนกรุงฯ ปี’57 ซึม: คาดค่าครองชีพ-การเมือง ฉุดเม็ดเงินจับจ่ายภายในประเทศหดตัวถึง 13.7% เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2482)

คะแนนเฉลี่ย

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงยืดเยื้อและคาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงช่วงสงกรานต์ ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงจากแรงกดดันทางด้านค่าครองชีพและภาระหนี้สินต่างๆ รวมไปถึงจำนวนวันหยุดที่น้อยกว่าปีที่แล้ว ส่งผลให้บรรยากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้ นับว่ายังคงอยู่ใน ;ภาวะที่ไม่คึกคักเท่าที่ควร” ทั้งนี้ จากผลการสำรวจ พบว่า คนกรุงเทพฯ เลือกพักผ่อนและทำกิจกรรมภายในกรุงเทพฯ ;เพิ่มขึ้น” ขณะที่สัดส่วนการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดลดลง โดยกิจกรรมหลักที่นิยมทำในช่วงสงกรานต์ ได้แก่ การเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่มครอบครัวและเพื่อนฝูง ในขณะที่การช็อปปิ้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดฮิตของปีที่แล้ว มีแนวโน้มได้รับความนิยม ;ลดลง” อันเป็นผลมาจากมุมมองด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วงขาลง และยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะกระทบต่อรายได้และรายจ่ายในระยะข้างหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินภายในประเทศสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของคนกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ระดับ 22,000 ล้านบาท หดตัวถึงร้อยละ 13.7 (YoY) ถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) 8,000 ล้านบาท ช็อปปิ้ง (ซื้อของขวัญ/ ของฝาก) 6,400 ล้านบาท ค่าที่พัก/เดินทาง 4,600 ล้านบาท ทำบุญ 2,900 ล้านบาท และอื่นๆ อาทิ ดูหนัง/ฟังเพลง ซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ 100 ล้านบาท

ด้วยพฤติกรรมดังกล่าวของคนกรุงเทพฯ ส่งผลให้โอกาสในการสร้างรายได้ของบรรดาธุรกิจต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ น่าจะเผชิญกับความยากลำบากอยู่พอสมควร โดยเฉพาะภาคธุรกิจค้าปลีก แต่ถึงกระนั้น จากการสอบถามคนกรุงเทพฯ พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการยังคงมีความสำคัญ และอาจจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้น ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการจัด ;มหกรรมลดราคาสินค้า” น่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีบทบาทสำคัญในการจูงใจ หรือกระตุ้นให้คนกรุงเทพฯ หันมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย