Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 พฤศจิกายน 2557

เศรษฐกิจไทย

จีดีพีไตรมาส 3/2557: การใช้จ่ายภาคเอกชนฟื้นตัวดีกว่าที่คาด แต่การส่งออกและท่องเที่ยวยังน่าผิดหวัง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3530)

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2557 ขยายตัวต่ำกว่าที่คาด ที่ร้อยละ 0.6 (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 (YoY) ในไตรมาสที่ 2/2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ แม้การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนของภาคธุรกิจ จะขยายตัวได้ดีขึ้นที่ร้อยละ 2.2 (YoY) และร้อยละ 3.9 (YoY) ตามลำดับ สอดคล้องไปกับบรรยากาศการเมืองที่ทยอยกลับสู่ภาวะปกติ แต่อุปสรรคสำคัญของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ยังคงอยู่ที่การหดตัวลงค่อนข้างมากของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการสุทธิหดตัวลงถึงร้อยละ 15.4 (YoY)

ทั้งนี้ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2557 ที่ต่ำกว่าที่คาด คงส่งผลทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ต่ำกว่าร้อยละ 1.6 ที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ได้เริ่มมีสัญญาณบวก น่าจะเอื้ออานิสงส์ให้ทิศทางอุปสงค์ภายในประเทศในไตรมาส 4/2557 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ชัดเจนกว่าไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่ หากภาครัฐผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญให้มีผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ก็อาจเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ขยายตัวได้ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.7 (YoY) ซึ่งน่าจะสนับสนุนให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2557 ต่ำลงกว่าประมาณการไม่มากนัก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย