Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 ตุลาคม 2558

เศรษฐกิจไทย

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยเดือนก.ย. 2558 … เริ่มมีภาพด้านลบน้อยลง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3584)

คะแนนเฉลี่ย
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนก.ย. 2558 (ก่อนการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ) เริ่มมีภาพลบน้อยลง โดยแม้จะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่กิจกรรมในบางสาขาก็เริ่มมีสัญญาณกระเตื้องขึ้นมาบ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ นอกจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.7 (YoY) แล้ว การบริโภคภาคเอกชนยังพลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนที่ร้อยละ 0.4 (YoY) ขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.1 (YoY) นอกจากนี้ การหดตัวของมูลค่าการส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ก็น้อยลงกว่าในเดือนก่อนหน้า มาที่ร้อยละ 5.4 (YoY) ร้อยละ 3.6 (YoY) และร้อยละ 6.3 (YoY) ตามลำดับ
สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2558 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า โมเมนตัมและจังหวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบในลักษณะไตรมาสต่อไตรมาส (Quarter on Quarter: QoQ) ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2558 น่าจะมีภาพเป็นบวกได้ชัดเจนขึ้น หลังจากที่เครื่องชี้เศรษฐกิจในบางส่วนเริ่มสะท้อนโมเมนตัมการฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 3/2558 โดยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี อาจได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวดีต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งภาครัฐเริ่มผลักดันตั้งแต่ในช่วงปลายไตรมาส 3/2558 ขณะที่ การเร่งการใช้จ่ายเม็ดเงินภายใต้งบประมาณและโครงการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาล ก็น่าจะช่วยผลักดันให้อุปสงค์ภายในประเทศทยอยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และชดเชยแรงฉุดจากการหดตัวของภาคการส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย ซึ่งยังคงเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสัญญาณความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย