Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 มีนาคม 2559

เศรษฐกิจไทย

เงินเฟ้อเดือนก.พ. 2559 ติดลบน้อยลงมาอยู่ที่ -0.50% เพิ่มโอกาสการกลับมายืนแดนบวกในช่วงกลางปี (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3607)

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจไทย