Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 สิงหาคม 2559

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนเดือนก.ค. 2559 ปรับลงเล็กน้อย ครัวเรือนคลายความกังวลด้านราคาสินค้า แต่กังวลเพิ่มขึ้นด้านการมีงานทำ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย