Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 กันยายน 2560

เศรษฐกิจไทย

ครัวเรือนมองภาวะการครองชีพอีก 3 เดือนข้างหน้าดีขึ้น คาดหวังค่าใช้จ่ายและภาระในการชำระหนี้ลดลงในอนาคต

​           ครัวเรือนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมองภาวะการครองชีพในอีก 3 เดือนข้างหน้าดีขึ้น สะท้อนให้เห็นจากดัชนีสะท้อนมุมมองคาดการณ์ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 45.8 ในเดือนก.ค. มาอยู่ที่ระดับ 46.2 ในเดือนส.ค. จากความกังวลที่บรรเทาลงในเรื่องค่าใช้จ่ายและภาระในการชำระหนี้ ในขณะที่ภาวะการครองชีพของครัวเรือนในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ที่ขยับขึ้นจากระดับ 45.5 ในเดือนก.ค. มาอยู่ที่ 45.7 ในเดือนส.ค. จากภาระการชำระหนี้บัตรเครดิตที่ลดลงประกอบกับราคาอาหารสดถูกลงเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ภาวะการครองชีพในปัจจุบันและในอนาคตที่ปรับตัวดีขึ้นมีปัจจัยร่วมจากเรื่องค่าใช้จ่ายและภาระในการชำระหนี้ สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของครัวเรือนที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 
            ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะการครองชีพของครัวเรือนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้าอาจจะได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าสาธารณูปโภคหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าก๊าซเอ็นจีวี รวมถึงค่าโดยสาร BTS อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามว่าภาครัฐจะมีมาตรการเพิ่มเติมมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนส่วนใหญ่ในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงมุมมองการครองชีพของครัวเรือนในระยะข้างหน้าได้ ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย