Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 มีนาคม 2548

เศรษฐกิจไทย

ธุรกิจหมอดูปี'48 : เงินสะพัด 4,000 ล้านบาท

คะแนนเฉลี่ย

“ธุรกิจหมอดู” เป็นธุรกิจที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองหรือซบเซา คนไทยส่วนหนึ่งต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้น ทำให้เกิดอาการเครียด ภาวการณ์เช่นนี้ทำให้ทุกคนพยายามหาทางออกที่ดีกว่าให้กับชีวิตและจิตใจของตนเอง โดยที่ปรึกษาที่เป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยจำนวนไม่น้อย คือ หมอดู ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบรรดาหมอดูที่มีชื่อเสียงจะเพิ่มราคาค่าบริการแต่ก็ยังมีลูกค้าไปอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากการใช้บริการหมอดูเป็นการส่วนตัวแล้ว ในปัจจุบันบรรดาหนังสือและนิตยสารต่างๆก็จะมีการตีพิมพ์คำทำนายชะตาชีวิตสอดแทรกเข้ามาเป็นหนึ่งในคอลัมภ์ประจำให้กับผู้อ่าน ซึ่งบริการหมอดูก็จัดเป็นหนึ่งในคอลัมภ์ยอดฮิตที่มีแฟนประจำไม่น้อยทีเดียว

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สำรวจ “คนไทยกับการใช้บริการหมอดู” ในช่วงระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2548 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,441 คน โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามภาค ซึ่งพิจารณาสัดส่วนการกระจายกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนประชากรจากรายงานสถิติประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งกระจายกลุ่มตัวอย่างตามเพศและอาชีพ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมในการใช้บริการหมอดูมีความแตกต่างกัน คาดว่าในปี 2548 คนไทยเสียค่าใช้จ่ายในการดูหมอประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยคำนวณจากจำนวนคนที่ใช้บริการหมอดู ความถี่ในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการ นอกจากนี้ยังคาดว่าเม็ดเงินสะพัดในธุรกิจหมอดูจะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ที่เคยใช้บริการหมอดูก็ยังคงยืนยันที่จะพึ่งพาบริการหมอดูต่อไป

เม็ดเงินสะพัดในธุรกิจหมอดูแยกรายภาค
จำนวนผู้ใช้บริการ

(ร้อยละ)
ความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/ปี)
ค่าใช้จ่าย

(บาท/ครั้ง)
เม็ดเงินสะพัด

(ล้านบาท)
กรุงเทพฯและปริมณฑล
17.5
3.49
270.34
1,600
ภาคกลาง
12.1
2.82
192.61
900
ภาคเหนือ
5.4
2.81
192.72
300
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8.8
3.2
163.04
1,000
ภาคใต้
6.8
3.2
105.67
200

ที่มา : โพลล์ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

นอกจากนี้ในช่วงที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นก็มีการทำนายชะตาชีวิตทั้งในอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และบริการผ่านระบบออดิโอเท็กซ์ ซึ่งบริการเหล่านี้มีทั้งบริการฟรีและต้องเสียค่าใช้จ่าย การดูหมอผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนี้ทำให้ธุรกิจหมอดูได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาหรือกลุ่มเยาวชน

ความนิยมหมอดูนอกจากจะทำให้มีเม็ดเงินจำนวนมากสะพัดอยู่ในธุรกิจนี้แล้ว ธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับธุรกิจดูหมอในเมืองไทยยังเฟื่องฟูตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจทำบุญ-สะเดาะเคราะห์ ในบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหมอดูนั้นธุรกิจการทำบุญ/สะเดาะเคราะห์นับว่าเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูและได้รับอานิสงส์มากที่สุด โดยคนที่ไปใช้บริการหมอดูประมาณร้อยละ 85.0 ของกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจจะไปทำบุญหรือสะเดาะเคราะห์ตามที่ได้รับคำแนะนำ แยกเป็นร้อยละ 8.3 จะทำตามคำแนะนำทันที ร้อยละ 28.1 จะทำตามคำแนะนำเมื่อพร้อม ส่วนอีกร้อยละ 48.6 ต้องพิจารณาก่อนว่าจะทำตามหรือไม่ มีเพียงร้อยละ 15.0 เท่านั้นที่ไม่ทำตามคำแนะนำเนื่องจากคิดว่าไม่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่งจากการสำรวจ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่าการทำบุญ/สะเดาะเคราะห์ตามคำแนะนำของหมอดูทำให้เกิดเม็ดเงินสะพัดทั่วประเทศถึงปีละ 200 ล้านบาท

เม็ดเงินสะพัดในธุรกิจทำบุญ/สะเดาะห์เคราะห์แยกรายภาค
กลุ่มตัวอย่างที่ทำตามคำแนะนำให้ทำบุญ/สะเดาะห์เคราะห์

(ร้อยละ)
ค่าใช้จ่าย

(บาท/ครั้ง)
เม็ดเงินสะพัด

(ล้านบาท)
กรุงเทพฯและปริมณฑล
94.2
274.72
85
ภาคกลาง
85.7
243.12
40
ภาคเหนือ
82.0
216.28
24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
77.8
210.25
39
ภาคใต้
78.5
243.89
14

ที่มา : โพลล์ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการทำบุญ/สะเดาะห์เคราะห์ของคนที่ทำตามคำแนะนำของหมอดู คือ ธุรกิจปล่อยสัตว์ต่างๆ ธุรกิจเครื่องสังฆทาน ธุรกิจหล่อพระพุทธรูป ธุรกิจจำหน่ายผ้าหลากสี หรือแม้แต่ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์แปลก เช่น เลื่อย ฆ้อน เป็นต้น ซึ่งบางครั้งหมอดูแนะนำให้นำของเหล่านี้ไปถวายพระเพื่อเป็นการทำบุญหรือแก้เคล็ด

นอกจากการทำบุญ/สะเดาะเคราะห์ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหมอดูที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหมอดูอื่นๆอีกได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดูหมอ โดยเฉพาะตำราที่ใช้ประกอบในการดูหมอ ซึ่งมีวางจำหน่ายอย่างหลากหลาย สำหรับผู้ที่สนใจจะหาซื้อไว้เพื่อศึกษาด้วยตนเอง หรือซื้อไปใช้สำหรับการประกอบอาชีพหมอดูในอนาคต โดยในร้านจำหน่ายหนังสือหลายแห่งจัดวางหนังสือเกี่ยวกับหมอดูไว้เป็นมุมเฉพาะเพื่อตอบสนองผู้อ่านที่สนใจหนังสือด้านนี้ ส่วนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไพ่ป๊อก ไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซี แว่นขยาย ปฏิทิน 100 ปีสำหรับดูตำแหน่งของดาวต่างๆในวันเกิดของผู้ที่ต้องการดูหมอ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูหมอเหล่านี้มียอดขายเพิ่มขึ้นตามความนิยมของธุรกิจหมอดู โดยบรรดาหมอดูสมัครเล่นต้องการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้เพื่อไปประกอบในการศึกษาตำราหมอดู ธุรกิจหนังสือและเทปพยากรณ์ดวงชะตา โดยเฉพาะหนังสือและเทปเฉพาะกิจที่เป็นคำทำนายดวงชะตาตลอดทั้งปีตามดวงวันเกิด 12 ราศี ซึ่งจะออกวางจำหน่ายในช่วงปลายปีและต้นปี หนังสือและเทปดังกล่าวนี้มีวางจำหน่ายในร้านขายหนังสือและได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจโรงเรียนสอนการพยากรณ์ดวงชะตา ปัจจุบันคนไทยสนใจดูหมอมาก ทำให้อาชีพหมอดูเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีโอกาสที่จะมีรายได้งามถ้ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จึงไม่น่าแปลกใจที่ในปัจจุบันมีผู้ที่เป็นหมอดูสมัครเล่นมากมายที่สนใจศึกษาด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากบรรดาอาจารย์หมอดูทั้งหลาย ดังนั้นโรงเรียนสอนการพยากรณ์ดวงชะตานั้นจึงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มแจ่มใสไม่น้อยเลยทีเดียว

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย