Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 กุมภาพันธ์ 2564

เศรษฐกิจไทย

ตรุษจีน ปี’64 ... คนกรุงฯ ใช้จ่ายหดตัว 10.4% … หลีกเลี่ยงโควิด-19 โดยการหันมาช้อปออนไลน์มากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3185)

คะแนนเฉลี่ย

แม้ว่าภาครัฐจะมีการผ่อนปรนมาตรการที่เกี่ยวกับโควิด-19 ระลอกใหม่ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษอีก 1 วัน (หยุดยาวติดกัน 3 วัน) แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของ      โควิด-19 ที่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบยาวนานและยังไม่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ทำให้คาดว่า บรรยากาศของการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2564 นี้ อาจจะไม่คึกคัก และผู้บริโภคน่าจะมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างประหยัดกว่าปีก่อนๆ ซึ่งจากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนกรุงเทพฯ วางแผนที่จะใช้จ่ายลดลงในทุกกิจกรรม และบางกิจกรรม เช่น ท่องเที่ยว/ทำบุญ หรือให้เงินแต๊ะเอียก็ได้มีการงดหรือยกเลิกการทำกิจกรรมในปีนี้

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่า เม็ดเงินการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2564 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 11,700 ล้านบาท หดตัวถึงร้อยละ 10.4 (กรอบประมาณการหดตัวร้อยละ 8-12) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ที่อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากนักหากเทียบกับตรุษจีนปีนี้ โดยเม็ดเงินดังกล่าวแบ่งเป็น การใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ 5,600 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 5.1) การใช้จ่ายท่องเที่ยว/ทำบุญ/ทานข้าวนอกบ้าน 2,900 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 20.8) และการแจกเงินแต๊ะเอีย 3,200 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 8.1) อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด รวมถึงมาตรการในการควบคุมของภาครัฐอีกครั้ง ซึ่งหากพื้นที่กรุงเทพฯ กลับมามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนภายหลังจากการผ่อนปรนมาตรการฯ ก็อาจจะทำให้การใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ หดตัวเพิ่มขึ้นกว่าที่คาด

ทั้งนี้ การระบาดของโควิด-19 เร่งให้คนกรุงเทพฯ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการสั่งซื้อเครื่องเซ่นไหว้จัดชุดสำเร็จรูปผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโทรสั่งให้ร้านค้าส่งเดลิเวอรี่กันมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ ซึ่งผู้ประกอบการควรมีการปรับตัวและเพิ่มบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมดังกล่าว และที่สำคัญหากผู้ประกอบการสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะความสดใหม่ของเนื้อสัตว์และผลไม้ รวมถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเทียบกับการเดินทางไปเลือกซื้อเอง ก็น่าจะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น

                                                                                                                                                                                                   ​   ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com​    


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย