Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กุมภาพันธ์ 2567

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.9% ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการปีนี้ลงมาอยู่ที่ 2.6% จาก 3.1% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4037)

คะแนนเฉลี่ย

  • เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.7% YoY และหากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหดตัวที่ -0.6% QoQ สะท้อนโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแรงลง
  • สำหรับปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยลงมาอยู่ที่ 2.6% จาก 3.1% ตามโมเมนตัมเศรษฐกิจที่ชะลอลง
  • ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2567 คาดว่าจะทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ถึงแม้ว่ายังไม่มีการอนุมัติงบประมาณปี 2567 แต่มีความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะเร่งเบิกจ่าย ขณะที่การส่งออกไทยก็คาดว่าจะทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย

GDP