Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 เมษายน 2567

เศรษฐกิจไทย

ภาครัฐทยอยลดการอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศ จะมีส่วนให้เงินเฟ้อไทยกลับมาเป็นบวกในไตรมาส 2/2567 ( มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4052)

คะแนนเฉลี่ย

  • นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ปี 2563  ภาครัฐมีมาตรการอุดหนุนราคาพลังงาน ในประเทศอย่างต่อเนื่อง และปี 2565 ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับสูงขึ้นมาก  จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งการอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศ ของภาครัฐส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยต่ำกว่าการไม่มีมาตรการ
  • หากภาครัฐไม่มีการทยอยลดการอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศจากระดับปัจจุบัน  อาจส่งผลให้ภาระต้นทุนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย มีแนวโน้มกลับไปแตะที่ระดับสูงสุดเหมือนในปี 2565 อีกครั้ง
  • จากแนวทางที่ภาครัฐทยอยปรับลดการอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศลง และปล่อยให้ราคาสะท้อนต้นทุนจริงมากขึ้น ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. 67  เป็นต้นไป  หลังจากเผชิญการติดลบมานาน 6 เดือน ทั้งนี้ ในปี 2567 คาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทย จะเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8%

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย