Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 เมษายน 2564

เศรษฐกิจไทย

สงกรานต์ ปี ’64…การใช้จ่ายยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ คนกรุงฯ ปรับพฤติกรรมสังสรรค์ที่บ้านมากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3207)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ​ปี 64 จะอยู่ที่ 24,000 ล้านบาท ยังคงหดตัวที่ 4.0% เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 62 (ปี 2563 มีการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน และเดินทางกลับไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี ยังมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐที่เข้ามาช่วยหนุนค่าใช้จ่ายกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มได้บางส่วน แต่ผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดที่ยังไม่คลี่คลาย

แม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐมาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนในช่วงสงกรานต์ แต่อาจจะหนุนการใช้จ่ายแค่สินค้าบางกลุ่มโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่กิจกรรมอื่นๆ เช่น ท่องเที่ยว เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงช้อปปิ้งยังคงวางแผนปรับลดค่าใช้จ่าย คนกรุงเทพฯ ยังคงกังวลกับรายได้ในอนาคต และวางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง โดยมูลค่าการใช้จ่ายรายกิจกรรมส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากช่วงสงกรานต์ปี 2562 โดยเฉพาะการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในประเทศที่ลดลงมากที่สุด รวมทั้งภาวะกำลังซื้อที่ยังเปราะบางทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับช้อปปิ้ง ซื้อสินค้ายังคงไม่ฟื้นตัว แต่สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มอาจจะยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น การมีระบบสั่งอาหารออนไลน์และรับได้ที่ร้าน จองโต๊ะล่วงหน้า จัดคิวซื้อสินค้า การรักษาความสะอาดในร้าน และเว้นระยะห่างโต๊ะที่นั่ง ควบคู่ไปกับโปรโมชั่นด้านราคา น่าจะมียอดขายเข้ามาช่วยประคองธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าวได้บางส่วน เนื่องจากผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมมาซื้ออาหารกลับไปฉลองที่บ้านมากขึ้น และลดเวลาการอยู่นอกบ้าน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปีนี้จะมีวันหยุดสงกรานต์ตามปกติ แต่คาดว่าภาพรวมสถานการณ์ค้าปลีกทั้งปีอาจยังไม่ฟื้นตัวสู่ภาวะปกติ ผู้บริโภคจะยังระมัดระวังการใช้จ่าย คำนึงถึงความคุ้มค่าและราคาเป็นหลัก โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังจากมาตรการฯ สิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งจะเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับธุรกิจที่จะยังต้องเน้นกลยุทธ์การออกโปรโมชั่นและสร้างการรับรู้ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายเพิ่มเติม รวมทั้งยังต้องติดตามการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงเวลาที่เหลือของปีต่อไป


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย