Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 เมษายน 2564

สถาบันการเงิน

ประชุม กนง. 5 พ.ค. คาดยังคงดอกเบี้ยที่ 0.5% ท่ามกลางความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3928)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 5 พ.ค. นี้ กนง. จะพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ยังคงรุนแรง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าพันคนต่อวัน ในขณะที่ระบบสาธารณสุขไทยมีขีดจำกัดในการรองรับผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพและการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ยังคงมีความไม่แน่นอน และอาจล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้ความหวังของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวให้ทยอยกลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาจต้องล่าช้าออกไป ดังนั้น ความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการประสานนโยบายทางการเงินและทางการคลังจึงมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงเชิงลบที่ยังมีอยู่สูง

ทั้งนี้ กนง. คงมุ่งเน้นการใช้มาตรการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับปัญหามากกว่าการใช้นโยบายทั่วไปอย่างการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งมาตรการทางการเงินและทางการคลังที่ออกมาคาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้สามารถฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่ง โดยล่าสุดทางธปท. ได้มีการออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ภายใต้วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในขณะที่ทางการคลังได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีการออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติม ภายใต้วงเงินกู้ 1 ล้านล้านและภายใต้งบกลางของพรบ. งบประมาณปี 2564 ซึ่งมีวงเงินคงเหลือรวมกันอยู่ราว 3 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์มีทิศทางไปในเชิงลบมากขึ้น กนง. คงพร้อมที่จะใช้เครื่องมือนโยบายทางการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติม ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทย รวมถึงในต่างประเทศยังคงมีความเสี่ยงสูง ท่ามกลางการเกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสและการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ และอังกฤษ จะเริ่มดีขึ้น ดังนั้น กนง. คงจะต้องคอยติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยกนง. น่าจะยังคงให้น้ำหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดลากยาวออกไปจนส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบริโภค ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงตลาดแรงงานที่ยังมีความเปราะบางอยู่ คาดว่า กนง. อาจพิจารณาออกมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม และยังคงมีความเป็นไปได้ที่ กนง. อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า ​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน