Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 มีนาคม 2564

การค้า

ส่งออกเดือนก.พ.หักทองคำขยายตัว 4.0% .. มองไตรมาสแรกยังไม่ขยายตัวเป็นบวก (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3918)

คะแนนเฉลี่ย

    • แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ที่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวดีกว่าที่เคยประเมินจากปัจจัยความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนและการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวเข้าสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ดังนั้นการส่งออกของไทยจึงได้รับอานิสงส์ไปด้วย โดยในเดือนก.. เศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวสนับสนุนให้ตัวเลขการส่งออกไทยหลังหักทองคำของไทยในเดือนก..2564 สามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4.01 YoY อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมตัวเลขการส่งออกหดตัวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.59 แต่มูลค่าการส่งออกยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยการส่งออกเดือนก.พ. 5 ปีย้อนหลัง
    • สินค้าเกษตรฯและอุตสาหกรรมเกษตรในเดือนก.พ.ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 6.99 ซึ่งสินค้าที่ขยายตัวได้ดีส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าชนิดเดียวกับในเดือนก่อน สินค้าอุตสาหกรรมในเดือนก.พ.พลิกกลับมาหดตัวที่ร้อยละ 4.02 YoY แม้ว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ยังสามารถขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง แต่การส่งออกและราคาทองคำที่ลดลง (หดตัวร้อยละ 93.0 YoY) กดดันให้สินค้าอุตสาหกรรมในภาพรวมหดตัวลง
    • การส่งออกไทยในเดือนก.พ. 2564 มีสัญญาณที่ดีขึ้นจากเดือนก่อน ได้รับปัจจัยหนุนหลักจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ เมื่อมองไปในระยะข้างหน้าพบว่าการส่งออกไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการส่งออกไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.5 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อนที่ร้อยละ 3.0 อย่างไรก็ตาม ทิศทางการส่งออกของไทยยังคงเผชิญความไม่แน่นอนอีกหลายด้าน ทั้งในเรื่องการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สามในบางประเทศ ความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนตู้สินค้า และค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นยังคงมีอยู่ และปัจจัยเรื่องเรือขนส่งสินค้าติดขวางในคลองสุเอช ประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งทางน้ำที่ใหญ่เป็นระดับโลก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองการส่งออกในไตรมาส 1/64 อาจจะไม่ขยายตัวเป็นบวกโดยจะเริ่มเห็นการขยายตัวเป็นบวกในไตรมาส 2 เป็นต้นไป ​​


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


การค้า