Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 มีนาคม 2564

ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 หากควบคุมโควิดได้... บรรยากาศคนไทยท่องเที่ยวในประเทศน่าจะดีขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3202)

คะแนนเฉลี่ย

​ ​                  การท่องเที่ยวในประเทศช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้น แม้ในปีนี้การฉลองเทศกาลสงกรานต์จะแตกต่างจากในปีก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทางการจึงงดการจัดกิจกรรมการสาดน้ำ การจัดปาร์ตี้โฟมและคอนเสิร์ต แต่อนุญาตให้จัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีทางศาสนาและสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ กอปรกับในวันที่ 12  เม.ย. 2564 เป็นวันหยุดราชกรณีพิเศษ ส่งผลทำให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดราชการติดต่อกันถึง 6 วัน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำแคมเปญการตลาด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อตลาดท่องเที่ยวในประเทศ

            โดยจากผลสำรวจการวางแผนท่องเที่ยวต่างจังหวัดของคนกรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สะท้อนภาพบรรยากาศการเดินทางที่ดีขึ้น แม้จะต่ำกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด แต่กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ที่ไม่มีแผนเดินทางต่างจังหวัดยังมีสัดส่วนสูงหรือคิดเป็นประมาณ 40.1% (จากผลการสำรวจการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ซึ่ง ณ ขณะนั้น เป็นช่วงเริ่มต้นของการระบาดโควิดระลอกใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งไม่มีแผนเดินทางท่องเที่ยว)

                  ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนเดินทางไปต่างจังหวัดคิดเป็น 39.9% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเทศกาลสงกรานต์นี้ กลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มองหาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล (อาทิ หัวหิน ชะอำ พัทยา และภูเก็ต เป็นต้น) การเดินทางสะดวกสามารถขับรถไปได้ หลีกหนีแหล่งท่องเที่ยวที่หนาแน่น และให้ความสำคัญกับจังหวัดที่ปลอดโรคโควิด และกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แนใจคิดเป็น 20.0% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

                ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หากไม่เกิดการระบาดของโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลกระทบต่อแผนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน ระหว่างวันที่  10 - 18 เม.ย. 2564 (แม้ในวันที่ 12 เม.ย. นี้ จะเป็นวันหยุดราชการไม่รวมภาคเอกชนก็ตาม แต่คนไทยบางกลุ่มจะมีการหยุดเพิ่มเติมเพื่อเดินทางท่องเที่ยว และเอกชนบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนวันหยุดเพื่อให้พนักงานหยุดยาวติดต่อกัน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม) คาดว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ประมาณ 3.84 ล้านคน-ครั้ง และการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวช่วงนี้น่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.59 หมื่นล้านบาท และหากเหตุการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดไทยเที่ยวไทยน่าจะทยอยกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2564 นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน" ระยะที่ 3 และ “โครงการทัวร์เที่ยวไทย" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2564


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม