Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 ตุลาคม 2561

ท่องเที่ยว

โค้งสุดท้ายไตรมาส 4 ปี 2561 แม้ตลาดต่างชาติเที่ยวไทยได้แรงหนุนให้ฟื้นตัว แต่ระยะข้างหน้าการท่องเที่ยวจะเผชิญความท้าทายมากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2933)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจะเติบโตต่ำสุดในรอบปีก็ตาม แต่คาดว่าสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 น่าจะมีการเติบโตที่ดีขึ้น  โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในไตรมาส 4 ปี 2561 นี้ น่าจะมีจำนวนประมาณ 9.56 ล้านคน เติบโตร้อยละ 3.0 (YoY) เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของไทย กอปรกับตลาดยังพอมีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนการเติบโต จากอานิสงส์การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวตลาดหลักอย่างนักท่องเที่ยวรัสเซีย ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนน่าจะเป็นภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับในไตรมาส 3

    จากสภาวะแวดล้อมการท่องเที่ยวดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปี 2561 จะอยู่ที่ประมาณ 37.99 ล้านคน เติบโตร้อยละ 6.7 จากปี 2560 ในส่วนของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.0 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 จากปี 2560

    อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การท่องเที่ยวในระยะถัดไปน่าจะเผชิญความท้าทายมากขึ้น อาทิ การที่ต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ที่เผชิญการแข่งขันกันมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดจีน ขณะที่ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจโลกอาจจะเอื้อต่อการทำตลาดน้อยลง และการที่ทุกภาคส่วนจะต้องบริหารจัดการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยได้รับประสบการณ์ที่ดี ผ่านการรักษาสมดุลทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ฯลฯ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม