Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 คาดมีจำนวน 11.10-11.30 ล้านคน เป็นตลาดหลักที่หนุนการท่องเที่ยว แม้ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3071)

คะแนนเฉลี่ย

​​        ​แนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม แม้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะพลิกกลับมาเติบโตเป็นบวกจากที่หดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2562  อย่างไรก็ดี สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบในฮ่องกงที่ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวจีนปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่น

สำหรับทิศทางความต่อเนื่องของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค. 2563 นี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่ดี โดยคาดว่าในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 365,500 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคียงกับตรุษจีนปีที่ผ่านมา ด้วยการทำตลาดอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrivals เป็นปัจจัยที่สนับสนุนในการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน

            ขณะที่ทั้งปี 2563 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังมีความท้าทายจากการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ทิศทางเศรษฐกิจจีนที่เติบโตชะลอลง และการแพร่ระบาดของโรคปอดที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การที่ไทยยังคงเป็นประเทศที่ชาวจีนเลือกเป็นจุดหมายในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคปอดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อานิสงส์จากการที่นักท่องเที่ยวจีนจะปรับแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวระยะใกล้แทนการไปเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอาจยังมีประเด็นความไม่สงบ ก็คาดว่าจะสนับสนุนให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้  ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีประมาณ 11.10-11.30 ล้านคน หรือเติบโตประมาณ 1.6%-3.5%​

            ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 550,000–560,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 1.1%-2.8% จากปี 2562 ซึ่งหากพิจารณาหมวดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยที่ยังขยายตัว จะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทั้ง Street Food และอาหารท้องถิ่น กอปรกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่จะมีการค้นหาร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงซึ่งทำได้สะดวกขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับการใช้จ่ายด้านโรงแรมและที่พักจะมีมูลค่าลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนมีทางเลือกมากขึ้นในการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา

            อนึ่ง ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากขึ้น ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติที่เปลี่ยนเร็วโดยมีความต้องการที่ซับซ้อนและหลากหลาย สะท้อนจากความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT) มากขึ้น ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจึงหนีไม่พ้นที่คงจำเป็นต้องปรับวิถีการดำเนินธุรกิจให้เท่าทันและแตกต่างไปจากเดิม​


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม