Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 มิถุนายน 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังมีความเสี่ยงสูง คาดเฟดยังคงดอกเบี้ยที่ระดับ 0.0-0.25% ในการประชุม 9-10 มิ.ย. นี้ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3870)

คะแนนเฉลี่ย

         เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความเสี่ยงสูง แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น หลังจากมีการทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังสูงเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดระลอก 2 ท่ามกลางสถานการณ์การประท้วงในประเทศที่อาจเป็นปัจจัยเร่งให้การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงอีกครั้ง นอกจากนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเผชิญความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองในประเทศ และสงครามการค้าที่กลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายของเฟดในระยะข้างหน้า

          ​ ​  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.0-0.25% สำหรับการประชุมนโยบายการเงินที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายนนี้ โดยเฟดยังคงไม่มีความจำเป็นที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับติดลบ หรือใช้นโยบายการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve control) ในปัจจุบัน เนื่องจากนโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลในตลาด และส่งผลต่อเสถียรภาพในภาคการเงิน ขณะที่ นโยบายเหล่านี้ ที่มีการดำเนินการในหลายประเทศที่เผชิญปัญหาเงินฝืด ก็ไม่ได้มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ควร ดังนั้น นโยบายเหล่านี้จึงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมของสหรัฐฯ ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิม และส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทรุดตัวลงไปมากกว่านี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจำเป็นต้องใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบในระยะข้างหน้า 


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ