Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 มกราคม 2561

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ประชุมเฟดรอบ 30-31 ม.ค. 61 คาดเฟด "คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25-1.50%" ขณะที่ทิศทางเงินเฟ้อที่ส่งสัญญาณเพิ่มขึ้น ยังคงเปิดโอกาสให้เฟดสามารถพิจารณาปรับขึ้นระยะข้างหน้า (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3725)

คะแนนเฉลี่ย
​​ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.25-1.50% ในการประชุมรอบแรกของปีนี้ เฟดคงจะรอติดตามพัฒนาการหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็น การผ่านร่างมาตรการปรับลดภาษี ตลอดจน ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่าลง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจต่อการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าก่อนที่จะมีการประเมินถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป ท่ามกลางโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่งและทิศทางเงินเฟ้อที่ส่งสัญญาณเพิ่มขึ้น ยังคงเปิดโอกาสให้เฟดสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในการประชุมรอบ มีนาคม 2561 อย่างเร็วที่สุด
สำหรับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะต่อไป คงต้องติดตามคาดการณ์มุมมองการขยายตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดอันใหม่ที่จะมีการเปิดเผยในการประชุมรอบมีนาคม 2561 ซึ่งคงจะสะท้อนมุมมองการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ของปี 2561 มากขึ้น อย่างไรก็ดี เฟดน่าจะยังคงยืนยันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจำนวน 3 ครั้งในปีนี้ ท่ามกลางพัฒนาการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อจะมีทิศทางปรับดีขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงิน

สำหรับผลต่อประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในครั้งนี้ไม่น่าจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินนโยบายการเงินของไทย ขณะที่ ปัจจัยที่กระทบต่อตลาดการเงินไทยในปัจจุบันมาจากประเด็นความเสี่ยงทางการเมืองสหรัฐฯ เป็นหลัก ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันให้เงินดอลาร์ฯ ยังมีทิศทางอ่อนค่าลงในช่วงนี้ อย่างไรก็ดี หากเฟดยังคงส่งสัญญาณถึงทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนมากขึ้น คงน่าจะช่วยบรรเทาการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ฯ ไปได้บางส่วน ในส่วนของทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยคงทยอยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ