Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 พฤศจิกายน 2550

บริการ

รายการเรียลลิตี้โชว์...ทางเลือกในการทำการตลาดของธุรกิจ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2073)

การประกอบธุรกิจจำเป็นจะต้องอาศัยการทำการตลาดที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างแบรนด์ของสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ซื้อเกิดความสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการเหล่านั้น และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทผู้ผลิต สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจ การขายสินค้า การขยายตลาด การเปิดตัวสินค้าใหม่ และการระดมทุน การทำการตลาดผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์นั้น ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกที่สุดและยังเป็นสื่อที่มีเม็ดเงินลงทุนทำโฆษณาสูงที่สุด โดยเฉพาะรายการเรียลลิตี้โชว์และรายการโชว์ประเภทต่างๆ ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก การแพร่ภาพออกอากาศของรายการดังกล่าวมักจะอยู่ในช่วงหลังข่าวจนถึงช่วงดึกซึ่งถือเป็นช่วงที่ผู้ชมทั่วไปสามารถติดตามชมรายการมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ จึงเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจหลายประเภททำโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านรายการเรียลลิตี้โชว์และรายการโชว์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยจากการศึกษาข้างต้นพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์มากที่สุด นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และ ประกันชีวิต กลุ่มธุรกิจบันเทิง กลุ่มธุรกิจยานยนตร์ กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กลุ่มวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม และยังมีธุรกิจหลายหลายประเภทที่เข้ามาบุกเบิกตลาดโดยการโฆษณาสินค้าและบริษัทผ่านรายการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ทำการตลาดจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของลักษณะรายการกับสินค้าที่ทำโฆษณา ช่วงเวลาออกอากาศ ฤดูกาลทำการตลาด และความนิยมของรายการ ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการทำการตลาดของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามต้องการ ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการทำการตลาดก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณา ในปัจจุบันท่ามกลางแนวโน้มการทำการตลาดรูปแบบอื่นๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


บริการ