Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 สิงหาคม 2551

บริการ

ธุรกิจเดลิเวอรี่สินค้าอาหาร : ขยายตัว 15%...สวนกระแสเศรษฐกิจ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2251)

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและราคาน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลกระทบต่อหลากหลายธุรกิจในวงกว้าง แต่ธุรกิจหนึ่งที่เติบโตสวนกระแสคือ ธุรกิจการบริการส่งอาหารถึงบ้านหรือธุรกิจดิลิเวอรี่ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นการอยู่กับบ้านมากขึ้น โดยต้องการประหยัดน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ต้องการทำอาหารรับประทานเอง และไม่ต้องการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ภาพรวมของธุรกิจเดลิเวอรี่สินค้าอาหารมีแนวโน้มเติบโตอย่างเด่นชัด และคาดว่ายังมีโอกาสในการขยายตลาดออกไปได้อีกมาก เนื่องจากบรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเริ่มหันมาใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่เป็นช่องทางในการเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้า

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่าในปี 2551 ธุรกิจเดลิเวอรี่สินค้าอาหารในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปี 2550 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยธุรกิจเดลิเวอรี่สินค้าอาหารนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารประเภทวัตถุดิบ และธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารสำเร็จรูป

ในปี 2551 ธุรกิจเดลิเวอรี่สินค้าอาหารยังคงต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายใหม่ และจะเป็นการชี้ชะตาว่าผู้ประกอบการรายใดมองแนวโน้มตลาดได้อย่างเฉียบขาด ก็จะได้รับประโยชน์จากการที่สามารถดึงส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งมาได้โดยไม่ยากเย็นนัก ธุรกิจเดลิเวอรี่สินค้าอาหารนับว่ายังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากมูลค่าของตลาดอยู่ในเกณฑ์สูง และยังมีโอกาสในการขยายตลาดต่อไปได้อีกมาก แต่จะต้องมีการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ เพื่อค้นคว้าวิจัยเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งยังเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงทีเดียว

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


บริการ