Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 มิถุนายน 2552

บริการ

บริการเสริมมือถือ ปี ‘52 ... ยังเติบโต โดยเฉพาะโมบายอินเทอร์เน็ต (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2524)

คะแนนเฉลี่ย

รายได้จากบริการเสริมคาดว่าจะกลายมาเป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลังจากที่จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าใกล้จุดอิ่มตัวมากขึ้น โดยในปี 2551 มีจำนวนเลขหมายประมาณ 61 ล้านเลขหมาย คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากรทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 96.2 สะท้อนถึงโอกาสที่ยากขึ้นของผู้ให้บริการในการเพิ่มจำนวนเลขหมายใหม่ ขณะที่ในส่วนของบริการเสริมกลับมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นทุกปี อีกทั้งจำนวนผู้ใช้บริการก็ยังมีไม่มากนัก โดยบริการเสริมที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำคือการส่งข้อความสั้นหรือ SMS (Short Message Service) และการส่งข้อความมัลติมีเดียหรือ MMS (Multimedia Message Service) ขณะที่บริการเสริมด้านข้อมูลอื่นๆ มีจำนวนผู้ใช้ประจำอยู่เพียงร้อยละ 10-15 ของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการได้อีกมาก

ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในภาวะที่ชะลอตัวลง โดยจำนวนเลขหมายใหม่มีเพียง 0.8 ล้านเลขหมาย หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 65.5 ส่งผลให้คาดว่าจำนวนเลขหมายใหม่ตลอดทั้งปีน่าจะมีเพียง 3-4 ล้านเลขหมาย ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี ขณะที่จำนวนเลขหมายโดยรวมทั้งระบบน่าอยู่ที่ประมาณ 64-65 ล้านเลขหมาย แต่ก็จะทำให้อัตราส่วนจำนวนเลขหมายต่อประชากรจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับที่เกินร้อยละ 100 ขณะที่การบริโภคของครัวเรือนในด้านบริการไปรษณีย์และโทรคมนาคมหดตัวร้อยละ 0.3 ส่วนรายได้จากบริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 35,518 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2 แบ่งเป็นรายได้จากการโทรประมาณ 29,486 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.1 และรายได้จากบริการเสริมประมาณ 6,032 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.3 จะเห็นได้ว่าแม้เศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้อาจไม่สดใสโดย GDP หดตัวสูงถึงร้อยละ 7.1 แต่รายได้จากบริการเสริมยังคงสามารถเติบโตได้ในระดับสองหลัก

สำหรับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีคาดว่าบริการเสริมจะยังคงขยายตัวได้ในระดับสองหลัก แม้จะอยู่ในอัตราที่ชะลอลง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการมีการปรับลดอัตราค่าใช้บริการลง อีกทั้งอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ก็มีราคาถูกลง ขณะที่บริการเสริมใหม่ๆ ก็มีความหลากหลายขึ้น ทำให้สามารถขยายกลุ่มผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะบริการข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งบริการคอนเทนต์ด้านบันเทิงที่คาดว่าจะยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง ตลอดจนแนวโน้มเศรษฐกิจที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มกลับมาสู่ความสงบ ก็น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยง อาทิ ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งซึ่งอาจส่งผลกดดันต่อค่าครองชีพและบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคลงได้ สถานการณ์ทางการเมืองที่แม้อาจดูเหมือนเข้าสู่ภาวะสงบ แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่โดยตลอด รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ต้องคอยจับตามองต่อไป ได้แก่ การเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และบริการคงสิทธิเลขหมาย

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดบริการเสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2552 จะอยู่ที่ประมาณ 23,000-24,000 ล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 20-25 เติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อนที่มีมูลค่าประมาณ 19,337 ล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 27.5 แต่ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ดีสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ