Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 มิถุนายน 2552

การค้า

อียิปต์...ตลาดใหม่ในภูมิภาคแอฟริกา: โอกาสทางการค้า-ลงทุนของไทย (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2529)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า เศรษฐกิจอียิปต์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2552 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรกที่เศรษฐกิจอียิปต์เติบโตร้อยละ 4.3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2551 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 ทำให้ภาคการส่งออกและการลงทุนของไทยน่าจะมีโอกาสขยายตัวในอียิปต์ได้มากขึ้น โดยนับตั้งแต่อียิปต์ปฏิรูปเศรษฐกิจในปี 2547 ประกอบกับอียิปต์เป็นประตูการค้าไปสู่ประเทศใกล้เคียงและประเทศที่อยู่ตอนในของแอฟริกา ส่งผลให้การค้าระหว่างไทยกับอียิปต์ขยายตัวอย่างรวดเร็วในอัตราเฉลี่ยปีละ 26.6(ปี 2547-2551) ทั้งนี้อียิปต์มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5.9(ปี 2547-2551) และแม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้ภาคการค้าระหว่างประเทศของอียิปต์ชะลอตัวอย่างเลี่ยงได้ยากแต่รัฐบาลก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการคลังและการเงินเพื่อกระตุ้นการค้าและการลงทุนในประเทศ

คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เศรษฐกิจของอียิปต์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากการกระเตื้องขึ้นของภาคการผลิตและภาคการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรากฏสัญญาณชัดขึ้นว่าน่าจะก้าวผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้ว อียิปต์จึงเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในการทำการค้า

โอกาสสินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ รถยนต์/ส่วนประกอบ อาหารทะเล/แปรรูป ยาง/ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า/ส่วนประกอบ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์/ส่วนประกอบ เป็นต้น ซึ่งการส่งออกสินค้าจำพวกวัตถุดิบเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะมีความได้เปรียบด้านอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำกว่าอัตราภาษีนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปประมาณร้อยละ 5-10

สำหรับโอกาสด้านการลงทุนของไทยในอียิปต์ ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจผลิตอาหาร สิ่งทอ และปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี รวมทั้งธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพ เช่น สปา/ร้านอาหารไทย เป็นต้น เนื่องจากอียิปต์มีวัตถุดิบสิ่งทอและปิโตรเลียมที่พร้อม ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกจึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวยุโรปที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าแรงงานของอียิปต์กับประเทศเวียดนามที่ถือว่าเป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งมีค่าแรงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐฯต่อปี นับว่าค่าจ้างแรงงานของอียิปต์ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 1,537 เหรียญสหรัฐฯต่อปี สูงกว่าเล็กน้อยแต่ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้นอียิปต์จึงถือเป็นแหล่งลงทุนที่มีข้อได้เปรียบจากระดับแรงงานที่ยังค่อนข้างต่ำ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


การค้า