Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 สิงหาคม 2552

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวกรุงเทพฯปี’52 : ส่อแววซึม...นักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวเกือบร้อยละ 10 (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2613)

คะแนนเฉลี่ย

ด้วยปัจจัยลบทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงครึ่งแรกของปี 2552 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ทั้งการปิดล้อมสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ การชุมนุมที่นำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นจลาจลที่พัทยาและกรุงเทพฯ รวมทั้งต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือวิกฤตเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ส่งผลกระทบค่อนข้างสูงต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย อันหมายรวมถึงการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯด้วย โดยเฉพาะปัญหาการถดถอยอย่างรุนแรงของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดการณ์ว่า ในปี 2552 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนกรุงเทพฯลดลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อนหน้า หรือมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านคน และก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 305,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี 2551 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 30 มีแนวโน้มจะลดลงประมาณร้อยละ 9.5 (โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยที่มากระทบค่อนข้างสูงอย่างญี่ปุ่น และจีน) และมีผลให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงร้อยละ 9.8 ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยน่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนคิดเป็นจำนวนประมาณ 25 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.2 ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 185,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว