Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 เมษายน 2554

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวสงกรานต์...คึกคัก : หนุนครึ่งแรกปี’54 ต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่มกว่า 10% (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2250)

คะแนนเฉลี่ย

เทศกาลสงกรานต์นับเป็นอีกห้วงเวลาที่ทุกฝ่ายต่างมุ่งมั่นที่จะให้เกิดความสงบภายในประเทศ และทำให้การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในหลายพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ มีความครึกครื้นรื่นเริงเช่นทุกๆปี (ยกเว้นช่วงปี 2552-2553 ) ขณะที่ปีนี้กรุงเทพฯและพื้นที่ท่องเที่ยวในภาคอื่นๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (รวมตะวันตก) และภาคตะวันออก ต่างจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคัก โดยมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมและการเล่นสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ ท่ามกลางบรรยากาศในบ้านเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ในระดับประเทศตามพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภาค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า หากการฉลองเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นในช่วงปี 2552-2553 แล้ว ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยที่ขยายตัวประมาณร้อยละ 7 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 จะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบร้อยละ 20 ได้ในช่วงไตรมาสที่สอง จากที่โดยรวมในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2554 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 3.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 (เป็นตัวเลขเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ยังไม่รวมผู้ที่เดินทางเข้ามาค้างคืนในประเทศไทยโดยใช้บัตรผ่านแดน) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 (เทียบกับปีฐานที่ต่ำ คือ 2 เดือนแรกของปี 2552 ที่ลดลงร้อยละ 17.5)

ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยไทยสามารถเรียกความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กลับคืนมาได้โดยเร็วในหมู่นักท่องเที่ยวจากตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชีย ภายหลังจากที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยที่ถดถอยลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นของไทยถดถอยลงในช่วงที่เหลือของปี 2554 แต่เนื่องด้วยแรงเกื้อหนุนจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ประกอบกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเร่งกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น และสามารถทดแทนตลาดท่องเที่ยวที่หดตัวลงได้ระดับหนึ่ง ซึ่งจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีของสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2554 ว่าจะสามารถกลับมาเติบได้ตามปกติ ส่งผลให้โดยรวมตลอดทั้งปี 2554 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาสูงถึง 17 ล้านคนได้ในที่สุด

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว