Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 กันยายน 2554

ท่องเที่ยว

การเมืองนิ่ง…ความคุ้มค่าท่องเที่ยวไทยโดดเด่น : ดึงต่างชาติเที่ยวไทยปี’54 เพิ่มกว่าร้อยละ 20 (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2265)

คะแนนเฉลี่ย

ความสงบในประเทศที่กลับคืนมาตั้งแต่กลางปี 2553 ต่อเนื่องมาในปี 2554 ประกอบกับความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและภาคเอกชนในการเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกลับคืนมาในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทย เมื่อได้รับแรงกระตุ้นจากการจัดงานตามเทศกาลต่างๆต่อเนื่องไปในช่วงปลายปี (อาทิ งานประเพณีเข้าพรรษา เทศกาลกินเจ งานประเพณีออกพรรษา งานประเพณีลอยกระทง และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น) ยิ่งช่วยสร้างแรงจูงใจดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากภูมิภาคต่างๆให้เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า โดยรวมตลอดทั้งปี 2554 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 19.26 ล้านคน ขณะที่ตลาดหลักสำคัญซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และภูมิภาคเอเซียใต้ ที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกล และระยะปานกลาง ได้แก่ ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคโอเซียเนีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง ต่างมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวลดลง

ดังนั้น จากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะมีผล กระทบทำให้นักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลลดลงในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปีนี้ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวควรเร่งปรับแผนการตลาด โดยเน้นกลยุทธ์เชิงรุกในตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง คือ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย รวมทั้งพยายามรักษาตลาดที่มีอยู่เดิมไว้ โดยมุ่งขยายสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อาทิ กลุ่มประชุมสัมมนา กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มจัดงานแต่งงานและฮันนีมูน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวเดินทางทั่วไป รวมทั้งพัฒนาแพ็กเกจท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทางกิจกรรม ให้สามารถตอบสนองความชื่นชอบเฉพาะบุคคลได้หลากหลายขึ้น อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณ กลุ่มผู้หญิงวัยทำงานที่รักการเดินทาง กลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ กลุ่มที่ชื่นชอบการผจญภัย กลุ่มที่รักธรรมชาติ และกลุ่มที่ชอบทำบุญไหว้พระ เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว