Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 มีนาคม 2555

บริการ

ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ปี 2555... มูลค่าตลาดกว่า 73,000 ล้านบาท โอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกไทย (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3263)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าตลาดของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในปี 2555 น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 73,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หรือมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดค้าปลีกทั้งหมดกว่า 1.48 ล้านล้านบาท โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย น่าจะยังเป็นกลุ่มค้าปลีกที่ผลักดันให้ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ยังคงมีแนวโน้มเติบโต ในขณะที่ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต การเพิ่มช่องทางการค้าผ่านทางออนไลน์ นอกจากจะเป็นช่องทางที่มีโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจแล้ว การทำกิจกรรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ อาทิ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ก็น่าจะทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้รับรู้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ด้วยแรงสนับสนุนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านไอที ตลอดจนจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และความแพร่หลายของการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้น นับเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ หรือ E-commerce ของไทยมีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้าที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือแม้แต่ผู้ประกอบการค้าปลีก SMEs

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคหรือปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายประการที่สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ อาทิ คุณภาพของสินค้าและบริการ เนื่องจาก ผู้บริโภคไม่สามารถจับต้อง หรือเห็นสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ สิ่งที่เห็นผ่านทางออนไลน์ คือ รูปภาพและการระบุรายละเอียดของสินค้าและบริการ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริโภคอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ อีกทั้ง ระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความล่าช้า ทำให้ผู้บริโภคต้องรอสินค้าและบริการนาน นอกจากนี้ ระบบการทำงานของเว็บไซต์ และความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า ก็นับเป็นอุปสรรคสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหาเว็บไซต์ล่ม อาจจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกเบื่อหน่าย และทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกอาจสูญเสียรายได้จากลูกค้าไปได้ รวมถึงการบริการที่ดี และดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคต้องการเช่นกัน ดังนั้น หากผู้ประกอบการค้าปลีกให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆเหล่านี้อย่างรอบคอบ และมีการเตรียมวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ก็น่าจะทำให้ช่องทางการค้าปลีกออนไลน์เป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ