Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 กุมภาพันธ์ 2556

ท่องเที่ยว

ตรุษจีนปี’56 นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยคึกคัก : สร้างรายได้ในไตรมาสแรกเกือบ 3 หมื่นล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2317)

คะแนนเฉลี่ย

เทศกาลตรุษจีน เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของประเทศจีน และจัดเป็น Golden Week ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งคนจีนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน เพื่อฉลองปีใหม่กับครอบครัว หรือเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน เนื่องจากมีปัจจัยหนุนสำคัญ ได้แก่ ทางการจีนผ่อนคลายความเข้มงวดในการควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศของประชาชน และความสะดวกในการเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจของจีนยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้แรงขับเคลื่อนสำคัญจากกระแสความนิยมภาพยนตร์จีนที่เข้ามาถ่ายทำในเมืองไทย ซึ่งทำให้แพ็กเกจนำเที่ยวประเทศไทยตามรอยภาพยนตร์ดังกล่าว
ได้รับความสนใจอย่างสูงในหมู่นักท่องเที่ยวจีน

จากแนวโน้มดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยประมาณ 8 แสนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มก่อให้เกิดเม็ดเงินรายได้ท่องเที่ยวสะพัดในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 29,600 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.4

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยควรร่วมกันทำการตลาดเชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อขยายส่วนแบ่งในตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่จัดการเดินทางกันเอง โดยเฉพาะการปรับใช้กลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ การปรับรูปแบบรายการนำเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน ควบคู่กับการยกระดับด้านคุณภาพของบริการรองรับนักท่องเที่ยว จะช่วยสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวอีก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว