Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 มิถุนายน 2557

ท่องเที่ยว

ครึ่งแรกปี’57 หลากปัจจัยลบกระทบต่างชาติเที่ยวไทยลดลง ... คาดครึ่งปีหลังฟื้นตัว สร้างรายได้ทั้งปีมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2515)

คะแนนเฉลี่ย

ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายประการ คือ (1) สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อมาจากช่วงปลายปีที่แล้ว (2) ภัยธรรมชาติ อาทิ เหตุแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อคในจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่งผลกระทบจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคเหนือ รวมถึงสภาพคลื่นลมแรงตามฤดูกาลในหลายพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของภาคใต้
(3) เหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และ (4) การประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และตามมาด้วยการเข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ส่งผลให้บางประเทศประกาศเตือนให้พลเมืองให้ความระมัดระวังต่อสถานการณ์ในประเทศไทย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จากปัจจัยลบดังกล่าว ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยหดตัวลงประมาณร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีจำนวน
12.5 ล้านคน
สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากการที่คสช.ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร (เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557) ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2557 ทั้งนี้ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันสื่อความถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงในประเทศไทย ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ ก็มีแนวโน้มที่ตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ จะสามารถฟื้นตัวกลับมาเติบโตได้ในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซั่น และหากไม่มีเหตุการณ์ใดมากระทบการท่องเที่ยวของไทยแล้ว คาดว่า ในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว(ไฮซีซั่น)แล้ว นักท่องเที่ยวระยะไกลโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปยังคงเลือกเดินทางมาพักผ่อนในเมืองท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยมของไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลายทางท่องเที่ยวที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ
เมื่อประกอบกับผลพวงจากการที่ทุกภาคส่วนของไทยต่างเร่งดำเนินมาตรการเรียกความเชื่อมั่นมาอย่างต่อเนื่อง (ได้แก่ (1) เอกอัครราชทูตไทยเดินทางเข้าชี้แจงต่อกระทรวงการต่างประเทศในแต่ละประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ (2) การสื่อความถึงสถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงของไทยกับธุรกิจนำเที่ยวคู่ค้าสำคัญในต่างประเทศ (3) การผลิตสื่อเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์และมาตรการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางการตลาดในประเทศเป้าหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อในประเทศเป้าหมาย ทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงต่างชาติที่เดินทางมาไทยเพื่อติดต่อธุรกิจน่าจะมีความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดการณ์ว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมายัง
ประเทศไทยประมาณ 26.6 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระดับร้อยละ 0.2 (จากเดิมคาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ 4.7) และสร้างเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 อาจจะเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งปัจจัยภายในประเทศและนอกประเทศ โดยสถานการณ์ทางการเมืองของไทยยังคงเป็นประเด็นภายในของไทยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย เช่น ภาวะเศรษฐกิจของตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของไทย (อาทิ รัสเซีย เป็นต้น) รวมถึงปัญหาความไม่สงบภายในประเทศของหลายประเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลทางจิตวิทยาต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว