Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 กันยายน 2557

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวภูเก็ตโค้งสุดท้ายของปีนี้ : หลากปัจจัยหนุน...คาดเม็ดเงินสะพัดในภูเก็ตทั้งปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 2.79 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2543)

แม้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ถูกบั่นทอนด้วยปัจจัยลบทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ และในปัจจุบันยังมีการบังคับใช้กฎอัยการศึกอยู่ ซึ่งอาจจะยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ด้านความปลอดภัยของประเทศไทยในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติบางประเทศอยู่ อย่างไรก็ดี จังหวัดภูเก็ตยังเป็นปลายทางที่ได้รับความนิยมหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ แรงหนุนส่วนหนึ่งมาจากการขยายเที่ยวบินตรงมายังภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนอกจากจะมีความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ยังมีศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปี 2557 มีแนวโน้มจะเริ่มคึกคักขึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 โดยคาดว่า ภาคท่องเที่ยวภูเก็ตจะได้รับแรงหนุนจากการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก (ครั้งที่ 1 ซึ่งปีนี้ตรงกับเดือนกันยายน ขณะที่ทุกปีส่วนใหญ่จะตรงกับเดือนตุลาคม) ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนในภูมิภาคเอเชีย (เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น) ให้เดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตได้จำนวน
ไม่น้อย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะแถบเอเชียในช่วงวันชาติจีนที่มีวันหยุดยาว (1-7 ตุลาคม) ทั้งนี้ สำหรับในช่วงเทศกาลงานประเพณีถือศีลกินผักปี 2557
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า การจัดงานฯ ครั้งแรก ( คือ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม
2557) จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังภูเก็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ซึ่งไม่มีงานประเพณีถือศีลกินผัก) โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 258,000 คน และสร้างรายได้ท่องเที่ยวสะพัดในภูเก็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 โดยมีมูลค่าประมาณ 3,100 ล้านบาท
ประกอบกับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกล
ในยุโรป ซึ่งนิยมเดินทางหนีอากาศที่หนาวเย็นจัดในประเทศมาพักผ่อนท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่อากาศอบอุ่น โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย ซึ่งมีภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติหลายรายการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภูเก็ต อาทิ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน และการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 26 ในเดือนธันวาคม เป็นต้น
จากปัจจัยข้างต้น ล้วนเกื้อหนุนภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปีและภาพรวมตลอดทั้งปี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดการณ์ว่า ในปี 2557 มีแนวโน้มที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเดินทางมายังภูเก็ตรวมทั้งสิ้นประมาณ 13.0 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากปีแล้ว และสร้างเม็ดเงินรายได้ท่องเที่ยวสะพัดในภูเก็ตประมาณ 279,000 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวในอัตราร้อยละ 9.0
จากปี 2556 (ที่เติบโตร้อยละ 11.8)
อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยท้าทายที่ต้องติดตาม เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงที่เหลือของปีนี้ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจากภูมิภาคยุโรป รวมถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว