Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 พฤศจิกายน 2557

ท่องเที่ยว

คนไทยแห่เที่ยวเหนือ-อีสาน ช่วงไตรมาสสุดท้ายปี’57... คาดสร้างเม็ดเงินสะพัดสู่ 2 ภาครวมกันมูลค่า 48,500 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2552)

ตั้งแต่ต้นปี 2557 ตลาดคนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือตลาดไทยเที่ยวไทย ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายหลายประการ จากเหตุการณ์การเมืองในประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยให้ชะลอลง ประกอบกับภาวะค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและปรับแผนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยบางกลุ่ม และส่งผลให้ตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงที่ผ่านมาไม่คึกคัก
อย่างไรก็ดี ฤดูกาลท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงปลายปีเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว คาดว่าจะมีคนไทยนิยมเดินทางไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นจัดตามยอดดอยและยอดภูในตอนบนของประเทศ คือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีภูมิประเทศสวยงามด้วยทะเลหมอก รวมถึงพืชพรรณไม้ทั้งไม้ดอก ไม้ผล และพืชผักเมืองหนาว ทั้งนี้ เมื่อประกอบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในปัจจุบันทั้งทางบกและทางอากาศยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก ประกอบกับสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจสายการบินที่ต่างนำเสนอโปรโมชั่นด้านราคาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว (อาทิ การจัดรายการโปรโมชั่นร่วมกับสถาบันการเงิน โดยให้ลูกค้าสามารถแบ่งชำระค่าบริการแพ็กเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น) รวมถึงแรงหนุนที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศจากมาตรการภาครัฐ เช่น คณะรัฐมนตรีมีมติให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558) และมติอนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวภายในประเทศถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้น ซึ่งล้วนเกื้อหนุนตลาดไทยเที่ยวไทยในปีนี้
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงประเมินว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 คาดว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือรวมทั้งสิ้นประมาณ 7.20 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดภายในภาคเหนือคิดเป็นมูลค่า 33,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าประมาณ 29,600 ล้านบาท โดยปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม คือ เชียงใหม่
ขณะที่ตลาดคนไทยท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้นประมาณ 8.50 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว และมีแนวโน้มก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นมูลค่า 15,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท ซึ่งมีนครราชสีมาเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมของภูมิภาคนี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว