Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 พฤศจิกายน 2557

ท่องเที่ยว

คาดต่างชาติเที่ยวไทยเป็นบวกในไตรมาสสุดท้ายปีนี้...แต่ทั้งปี’ 57 ติดลบร้อยละ 5.8 และมีจำนวนทั้งสิ้น 25.0 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2558)

คะแนนเฉลี่ย

สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในเดือนตุลาคม 2557 มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยจำนวน 2.18 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถกลับมาเติบโตเป็นบวกหลังจากติดลบมานาน 8 เดือนติดต่อกัน เนื่องจากได้รับแรงหนุนสำคัญมาจากการกลับมาขยายตัวอย่างโดดเด่นของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ได้รับอานิสงส์จามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
สำหรับในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปี 2557 คาดว่า การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้นจากทุกภาคส่วนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ประกอบกับความสงบภายในของไทย ซึ่งส่งเสริมความมั่นใจในหมู่นักท่องเที่ยว จึงอาจช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยเติบโตได้บ้างในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557
ทั้งนี้ แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีบทบาทต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี แต่สำหรับปีนี้ตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้จากภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มจะช่วยหนุนตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในช่วงไฮซีซั่นปีนี้และภาพรวมทั้งปี 2557 เนื่องจากมีสัญญาณบ่งชี้มาจากตลาดสำคัญ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ในเดือนตุลาคม 2557 ขยายตัวถึงร้อยละ 67.0 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (โดยมีจำนวน 5.01 แสนคน) แต่การเติบโตดังกล่าวเป็นการเทียบกับฐานที่ต่ำในเดือนตุลาคมปี 2556 ที่ทางการจีนมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร์ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยลดลงกว่าช่วงปกติ สำหรับการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในเดือนตุลาคม 2557 นั้น เป็นการปรับตัวดีขึ้นจากที่เคยลดลงต่ำสุดที่ระดับ 2.17 แสนคนในเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งแรงหนุนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับชาวจีน และการเดินทางมายังประเทศไทยช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนที่มีวันหยุดติดต่อกันถึง 7 วัน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ อาทิ มาตรการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนของรัฐบาลไทย หลังจากที่มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายน 2557 รวมถึงภาวะการแข่งขันและการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนในหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ เวียดนาม เป็นต้น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยประมาณ 7.35 ล้านคน กลับมาเติบโตได้ในอัตราร้อยละ 5.4 หลังจากที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.4 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้
อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลอดทั้งปี 2557 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยน่าจะติดลบในระดับร้อยละ 5.8 จากปีก่อนหน้า (ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18.8) โดยมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้นประมาณ 25.0 ล้านคน และสร้างรายได้ท่องเที่ยวสะพัดภายในประเทศมูลค่า 1.167 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 จากปี 2556 ที่มีรายได้ท่องเที่ยวมูลค่าประมาณ 1.207 ล้านล้านบาท

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว