Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 ธันวาคม 2557

ท่องเที่ยว

วิกฤติเศรษฐกิจรัสเซีย…ปี’58 นักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทยหด ขณะที่การส่งออกไปรัสเซียต้องติดตาม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2574)

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจรัสเซียที่กำลังเผชิญปัญหารอบด้าน ทั้งกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ทำให้ชาติตะวันตกดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนกับรัสเซีย ปัญหาค่าเงินรูเบิลที่อ่อนค่าลงต่อเนื่อง อีกทั้งยังเผชิญกับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างมากในตลาดโลก ซึ่งผลพวงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2557 อย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง และยังอาจฉุดให้เศรษฐกิจประเทศรัสเซียในปี 2558 หดตัวกว่าร้อยละ 4

สำหรับวิกฤติเศรษฐกิจรัสเซียที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า วิกฤติเศรษฐกิจรัสเซียครั้งนี้อาจทำให้ไทยสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและรายได้การส่งออกไปยังรัสเซียในปี 2558 รวมทั้งสิ้นประมาณ 21,560 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจีดีพี ดังนี้

ผลกระทบทางตรงต่อภาคการท่องเที่ยว ตั้งแต่ต้นปี 2557 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจรัสเซียที่ชะลอตัว ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และโดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันปรับลดลงมาอย่างมาก และค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงในเดือนธันวาคม 2557 ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ฉุดอำนาจซื้อของประชาชนชาวรัสเซีย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยนับจากเดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในปี 2557 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจะมีประมาณ 1.58 ล้านคน หดตัวร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับที่เติบโตร้อยละ 32.7 ในปี 2556 และแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในปี 2558 คาดว่าจะยังไม่สามารถกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ โดยภายใต้สมมติฐานกรณีพื้นฐาน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2558 จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจะหดตัวประมาณร้อยละ 24.6 หรือมีจำนวนประมาณ 1.19 ล้านคน และคาดว่ารายได้ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 90,000 ล้านบาท หรือหดตัวร้อยละ 20.7 จากปี 2557 และจากวิกฤติเศรษฐกิจรัสเซียในครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้หายไปประมาณ 16,500 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกรณีปกติ (หากไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรัสเซีย)

ผลกระทบทางตรงต่อการส่งออกของไทย สินค้าไทยในตลาดรัสเซียยังเป็นที่ต้องการ และอีกส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากผลของมาตรการตอบโต้การคว่ำบาตรโดยห้ามนำเข้าสินค้าอาหารจากสหภาพยุโรปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ทำให้ผู้นำเข้าของรัสเซียต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่ทดแทน โดยสินค้าอาหารของไทยไปรัสเซียเติบโตสูงขึ้นหลายรายการ อาทิ เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งสดแช่แย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผักกระป๋องและแปรรูป และข้าว เป็นต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกของไทยไปรัสเซียในปี 2557 อาจขยายตัวร้อยละ 4.1 อย่างไรก็ตาม มรสุมทางเศรษฐกิจที่รุมเร้ามากขึ้นอาจฉุดความต้องการนำเข้าของรัสเซียอย่างไม่อาจเลี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าทุนและสินค้าฟุ่มเฟือย และอาจฉุดให้การส่งออกของไทยไปรัสเซียในปี 2558 หดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 โดยคาดว่าผลกระทบดังกล่าว จะทำให้ไทยสูญเสียรายได้จากการส่งออกไปยังตลาดรัสเซียที่หายไปประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 5,060 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกรณีปกติ (หากไม่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจรัสเซีย)

ผลกระทบทางอ้อมต่อไทย แม้ปัญหาเศรษฐกิจรัสเซียจะยังไม่ปรากฏความเสียหายทางเศรษฐกิจลุกลามชัดเจนนัก แต่รัสเซียจะเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น จึงยังคงต้องจับตาผลกระทบที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นทั้งคู่ค้าและเจ้าหนี้รายหลักของรัสเซีย และประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางอยู่แล้ว อีกทั้งยังต้องต้านทานแรงผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย ที่อาจถูกกระตุ้นจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดที่คงจะเพิ่มระดับความเข้มงวดขึ้นในระยะข้างหน้า และในท้ายที่สุดอาจส่งผลเกี่ยวโยงมาถึงไทยได้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว