Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 เมษายน 2558

ท่องเที่ยว

คาดท่องเที่ยวพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558...สร้างเม็ดเงินสะพัดมูลค่า 9,100 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2614)

ในช่วงต้นปี 2558 บรรยากาศท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทยมีความคึกคัก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ โดยไม่เพียงจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่วนใหญ่นิยมเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ยังมีกลุ่มไมซ์ ซึ่งหลายจังหวัดมีศักยภาพสามารถรองรับการประชุมสัมมนาทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือยังเป็นปลายทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมีปลายท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างสูงกว่าจังหวัดอื่นในภาคเหนือของไทย

อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ และพะเยา) ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควัน โดยจากผลการวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ด้วยค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ามาตรฐาน
คือ 120 ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นแล้ว ยังส่งผลหลายกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวบ้าง อาทิ ปัญหาหมอกควันส่งผลต่อทัศนวิสัยของอากาศยานที่มีผลต่อเนื่องกับ การขึ้น-ลงของอากาศยาน เป็นต้น

ขณะที่ ในช่วงวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11- 15 เมษายน 2558 และอาจจะลากยาวหากมี
การวางแผนหยุดล่วงหน้าในวันที่ 16-17 เมษายน 2558 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดติดต่อกันถึง 9 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วง 5 วันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปยัง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว (ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการอาหาร/เครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น) มูลค่าประมาณ 9,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับคาดการณ์ของช่วงเดียวกันในปี 2557 โดยนอกจากจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่มีสัดส่วนจำนวนและรายได้ท่องเที่ยวสูงอยู่แล้ว ยังต้องจับตาจังหวัดน่านที่มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา โดยปัจจัยหนุนก็อาจจะด้วยจังหวัดน่านเป็นหนึ่งใน 12 เมืองท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ประกอบกับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีความพร้อมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้สนามบินน่านนครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มีหลายสายการบินเปิดเส้นทางหรือเพิ่มความถี่เส้นทางกรุงเทพฯ-น่าน รวมถึงบริการด้านที่พักในพื้นที่มีรูปแบบและระดับราคาที่หลากหลาย

ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างมีบทบาทต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยในปีนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วง 5 วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ จะมีชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจำนวนไม่ต่ำกว่า 65,000 คน และอาจจะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ดังกล่าวมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยในปัจจุบัน ชาวจีนจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางเข้ามายังภาคเหนือของไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ผ่านเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างจีน– ลาว –ไทย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว