Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 สิงหาคม 2558

บริการ

ธุรกิจสายการบินครึ่งหลังปี’58... ผู้โดยสารเส้นทางภายใน ประเทศขยายตัวท่ามกลางบรรยากาศแข่งขันของสายการบินที่เข้มข้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2645)

ในครึ่งปีหลังของปี 2558 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจสายการบินของไทยในเส้นทางภายในประเทศน่าจะยังคงมีการแข่งขันขยายเส้นทางการบินและเพิ่มเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแข่งขันจัดโปรโมชั่นด้านราคา อาทิ แพคเกจตั๋วเครื่องบินร่วมกับโรงแรมหรือรถยนต์ให้เช่า เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของเส้นทางการบินภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยทางการทำตลาดเหล่านี้ ล้วนแต่สนับสนุนให้จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศขยายตัว ทั้งผู้โดยสารกลุ่มที่เดินทางอยู่เดิมและกลุ่มที่ต้องการเปิดประสบการณ์ทางการบิน รวมถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตที่เร่งขึ้นของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้จำนวนผู้โดยสารเส้นทางในประเทศมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนหนึ่งเลือกที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อทำการต่อเที่ยวบินภายในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางในส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ การขยายเส้นทางการบินภายในประเทศอย่างคึกคักโดยเฉพาะเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ นั้น ส่งผลให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทาง ซึ่งการเดินทางโดยเครื่องบินที่มีราคาตั๋วไม่สูงจนเกินไป เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าที่เกิดจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของคนไทย จนกระทั่งทำให้ตลาดกลุ่มคนไทยที่มีการเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศมีขนาดใหญ่ขึ้นตามมา ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มฐานลูกค้าได้จากตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

แต่ทั้งนี้ การแข่งขันในตลาดเส้นทางการบินภายในประเทศที่เข้มข้น อาจทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับต้นทุนในการทำการตลาดที่สูงขึ้น ประกอบกับการเข้ามาแข่งขันของสายการบินจากต่างประเทศที่เข้ามาร่วมทุนกับผู้ประกอบการชาวไทยเพื่อแข่งขันในเส้นทางการบินภายในประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ผู้ประกอบการสายการบินของไทยควรจับตามอง นอกจากนี้ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินอาจทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการบิน ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่มีความเฉพาะด้านและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ประกอบการไม่อาจละเลย

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำนวนผู้โดยสารภายในประเทศที่มาใช้บริการ ณ สนามบินในสังกัดของ บมจ.ท่าอากาศยานไทยและกรมการบินพลเรือน (รวม 34 แห่ง) ในปี 2558 จะมีจำนวน 56.52-58.38 ล้านคน หรือเติบโตร้อยละ 22-26 (Y-o-Y) เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีผู้โดยสารจำนวน 46.33 ล้านคน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


บริการ