Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 พฤศจิกายน 2558

ท่องเที่ยว

คาดต่างชาติเที่ยวไทยไตรมาส 4 ปี 2558 อาจจะขยายตัว ที่ร้อยละ 2.6-6.9 ส่วนทั้งปียังได้เป้า 30.19 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2670)

คะแนนเฉลี่ย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมตลอดช่วงไฮซีซั่นปีนี้ ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีแนวโน้มเติบโตชะลอลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานที่สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้อาจจะเติบโตไม่โดดเด่นเท่ากับช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 ที่ทางการไทยมีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวจีนทำให้ฐานเปรียบเทียบสูงกว่าปกติ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หากสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยยังคงโมเมนตัมเช่นนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย 7.68-8.00 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.6-6.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 (ที่ขยายตัวร้อยละ 7.3) ส่งผลให้ทั้งปี 2558 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 30.19 ล้านคนขยายตัวร้อยละ 21.7 จากปีที่แล้ว
สำหรับพื้นที่ที่ยังคงเป็นปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (โดยไม่รวมพื้นที่กรุงเทพฯ) น่าจะยังคงเป็นภาคใต้ โดยมีตลาดนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นแรงหนุน อีกทั้ง ธุรกิจสายการบินจากต่างประเทศได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินมายังหลายพื้นที่ภาคใต้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้ว ขณะเดียวกัน จังหวัดชลบุรี (พัทยา) น่าจะได้รับแรงหนุนจากการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ พฤติกรรมของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี มีการจับจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและของที่ระลึก มีสัดส่วนเป็นอันดับ 2 รองจากค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ซึ่งน่าจะส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหันมาจัดแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ การจัดงานเมกะอีเว้นท์ในช่วงปลายปี เช่น กีฬา เทศกาลประจำปี จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปและอเมริการายใหม่ๆ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนระดับกลาง เริ่มท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปและอเมริกาที่ต้องการท่องเที่ยวแบบสงบและเป็นส่วนตัว เปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ พังงา เป็นต้น แทน ดังนั้น ความท้าทายของธุรกิจในภูเก็ต จึงอยู่ที่การรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับบนไว้

นอกจากนี้ ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 นักท่องเที่ยวชาวจีน น่าจะท่องเที่ยวเชียงใหม่คึกคัก ประกอบกับเป็นช่วงไฮซีซั่นของคนไทยที่นิยมท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในเชียงใหม่ต้องวางแผนรับมือการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนไทยจำนวนมากอีกด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว