Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 ธันวาคม 2558

ท่องเที่ยว

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559: หลายจังหวัดกระตุ้นท่องเที่ยวดึงคนไทยเที่ยวในพื้นที่…คาด 7 วัน เม็ดเงินสะพัด 22,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2689)

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันและผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งจากกลุ่มคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและแวะเที่ยวระหว่างทาง รวมถึงกลุ่มที่ตั้งใจจะเดินทางไปพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด และได้สร้างเม็ดเงินสะพัดสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในสถานที่ท่องเที่ยว และเส้นทางต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านจะมีความคึกคักอย่างมาก จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
สำหรับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงนี้ น่าจะยังมีความคึกคักเช่นเดียวกับที่ปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่าในปีนี้ หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญในการจัดแคมเปญการท่องเที่ยวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ ประกอบกับในช่วงที่เหลือของปี 2558 นี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 โดยนอกจากจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมาตรการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไม่เกิน 15,000 บาท จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงมาตรการหักลดหย่อนภาษี สำหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือค่าบริการซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบริการสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศในระหว่างวันที่ 25 -31 ธันวาคม 2558 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท คาดช่วยหนุนเม็ดเงินใช้จ่ายของตลาดไทยเที่ยวไทยช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2559 ขณะที่ เมื่อประกอบกับนโยบายภาครัฐกระตุ้นให้ภาคเอกชนหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและรองของไทย จึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกและช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก รวมถึงก่อให้เกิดการกระจายรายได้ อีกทั้งลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลักไปยังหัวเมืองรองมากขึ้น
ทั้งนี้ การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น ผู้คนมีการทยอยเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงก่อนหรือหลังวันหยุดยาวเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดและความแออัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วง 7 วันของเทศกาลปีใหม่ (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558-วันที่ 3 มกราคม 2559) จำนวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 YoY ซึ่งก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ต่างๆ มูลค่า 22,000 ล้านบาท เติบโตที่ร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมูลค่าดังกล่าวสะพัดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อันดับ 1 คือ ธุรกิจบริการด้านที่พักมูลค่า 5,200 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 4,600 ล้านบาท ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของฝากของที่ระลึกมูลค่า 4,300 ล้านบาท ธุรกิจบริการด้านความบันเทิง (เช่น กิจกรรมผจญภัย สวนน้ำและสวนสนุก) มูลค่า 2,800 ล้านบาท ธุรกิจบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ (เช่น แพ็คเกจเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว/ดำน้ำ) มูลค่า 1,900 ล้านบาท ธุรกิจบริการการเดินทางภายในพื้นที่ (เช่น รถเช่า เรือให้บริการไปยังเกาะต่างๆ) มูลค่า 1,800 ล้านบาท และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ มูลค่า 1,400 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ด้วยผู้คนมีการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาสของภาคธุรกิจท้องถิ่นและเกี่ยวเนื่องที่จะสร้างรายได้ในช่วงนี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องคงจะต้องเตรียมพร้อมทั้งในส่วนการให้บริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรผู้ให้บริการ เนื่องจากปัจจุบันภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีการแข่งขันที่รุนแรง ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันของธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังเป็นการแข่งขันในตัวของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งในหลายจังหวัดมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทำให้มีแนวโน้มการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว