Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 ธันวาคม 2559

ท่องเที่ยว

คาดท่องเที่ยวในช่วง 7 วันของเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 มีเม็ดเงินสะพัดประมาณ 62,300 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2809)

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2560 เป็นโค้งสุดท้ายในการทำยอดขายของธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยว ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม/การให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของไทยในปัจจุบัน โดยเน้นชูจุดขายเรื่องวิถีไทยและศิปลวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และช่วยก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยในช่วงปลายปี 2559 นี้ ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเดือนธันวาคมอาจชะลอการเติบโตลงกว่าปี 2558 เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวลดลงหลังมีมาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของทางการไทยร่วมกับทางการจีน อย่างไรก็ตาม ตลาดในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคระยะไกล อย่างยุโรป อเมริกา ซึ่งได้วางแผนล่วงหน้า เพื่อเข้ามาพักผ่อนในช่วงปลายปีกับครอบครัว/กลุ่มเพื่อน ส่วนตลาดระยะใกล้ที่ไม่ต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้านาน อาจเป็นแรงกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2560

ทั้งนี้ บรรยากาศการท่องเที่ยวนอกจากจะได้รับแรงหนุนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาช่วงก่อนเทศกาลและอยู่ต่อเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ปี 2560 ในประเทศไทยแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ อย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยทั้งในช่วงเทศกาลและวันหยุดสุดสัปดาห์ ก็น่าจะเป็นอีกแรงส่งให้กับการท่องเที่ยวของไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วง 7 วันของเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 จำนวนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากช่วงเทศกาลปีใหม่ปีก่อนหน้า สำหรับเม็ดเงินที่จะสะพัดไปยังพื้นที่ต่างๆ อาจมีมูลค่าประมาณ 38,300 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ปีก่อนหน้า

ขณะที่ การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้คนทยอยเดินทาง บางกลุ่มเลือกที่จะเดินทางก่อนหรือหลังวันหยุดยาวเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดและความแออัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บางกลุ่มเลือกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ดังนั้น ในช่วง 7 วันของเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 จำนวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จากช่วงเทศกาลปีใหม่ปีก่อนหน้า และก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไปยังพื้นที่ต่างๆ ของไทย มูลค่าประมาณ 24,000 ล้านบาท เติบโตที่ร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ปีก่อนหน้า

สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วง 7 วัน (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560) และก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไปยังพื้นที่ต่างๆ มูลค่าประมาณ 62,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากช่วงเทศกาลปีใหม่ปีก่อนหน้า

จากแนวโน้มบรรยากาศการท่องเที่ยวข้างต้น น่าจะเป็นโอกาสให้กับภาคธุรกิจกระตุ้นยอดขายในระยะนี้ อย่างธุรกิจโรงแรม/ธุรกิจบริการด้านที่พักรูปแบบอื่น ร้านอาหาร/ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกในท้องถิ่น รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการอื่นๆ เช่น บริการแพ็คเกจทัวร์รูปแบบ One-day Trip บริการเกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการ บริการสปา/นวดไทย เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยอาจดึงนโยบายภาครัฐมาชูเป็นแคมเปญสำหรับการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ในทุกโอกาสย่อมมีความท้าทายที่ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อม อย่างคุณภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการการให้บริการ/บุคลากรเนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงวันหยุดยาวน่าจะมีจำนวนมากกว่าช่วงปกติ รวมถึงมาตรการเรื่องความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว