Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 พฤษภาคม 2548

ท่องเที่ยว

ไตรมาสแรกปี'48 : ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติถดถอย 7%

คะแนนเฉลี่ย

เหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 ส่งผลกระทบทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติถดถอยลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 2.76 ล้านคนลดลงร้อยละ 7 จากไตรมาสแรกของปี 2547

ในช่วงแรกหลังเกิดสึนามินักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่กำลังจะเดินทางมาพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต กระบี่ และพังงาหลังเทศกาลคริสต์มาส ต่างชะลอการเดินทางออกไปหรือเปลี่ยนแผนการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในประเทศอื่นแทน โดยมีบางส่วนเดินทางมาเมืองไทยแต่เปลี่ยนไปพักแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่นแทนแหล่งท่องเที่ยวในแถบอันดามันที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิ เช่น แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ เกาะช้าง พัทยา ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ชุมพร และสมุย ทำให้ในช่วงเดือนมกราคม 2548 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาลดลงร้อยละ 27 จากปี 2547

อย่างไรก็ตาม ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถปรับตัวและขยายตัวต่อเนื่องมาได้ในช่วงที่เหลือของไตรมาสแรกของปี 2548 ทั้งนี้ด้วยความพยายามของภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆ ดังนี้
  • การเร่งปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิ
  • การจัดแคมเปญกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้ในเอเชีย
  • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในแถบอันดามันโดยเฉพาะภูเก็ตและกระบี่ รวมทั้งการเชิญบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากต่างประเทศเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวในแถบอันดามัน เพื่อสัมผัสถึงความพร้อมในด้านบริการรองรับนักท่องเที่ยวและความงามตามธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้ถูกสึนามิทำลาย
  • การโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่นๆของไทยในตลาดต่างประเทศ

สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 2 ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำและเกิดเหตุระเบิดพร้อมกัน 3 จุดที่หาดใหญ่และตัวเมืองสงขลาในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยในเดือนเมษายน 2548 และคาดว่าจะสามารถปรับตัวและขยายตัวต่อเนื่องได้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2548 ด้วยแรงเกื้อหนุนสำคัญๆดังนี้
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างภูมิภาค ทำให้นักท่องเที่ยวในแถบเอเชียหันมาเที่ยวระยะใกล้ในเอเชียเพิ่มมากขึ้น
  • ในช่วงวันแรงงานมีนักท่องเที่ยวในแถบเอเชียเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะจีนซึ่งมีวันหยุดติดต่อกัน 7 วัน
  • นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายนเริ่มทยอยเดินทางมาเพิ่มขึ้น
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เร่งทำการตลาดเชิงรุกใน 4 ภูมิภาคหลักๆ คือ เอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย โดยในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวจะเน้นตลาดในเอเชียโดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน

ทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ 2.63 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2547

จากแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้โดยรวมแล้วในช่วงครึ่งแรกของปี 2548 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 5.39 ล้านคนลดลงร้อยละ 2 จากปี 2547

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว