Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 มิถุนายน 2548

บริการ

ธุรกิจโฆษณาปี'48: สื่อนอกบ้าน ... โตสวนกระแส

เม็ดเงินหมุนเวียนผ่านสื่อโฆษณาในแต่ละปีเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงระดับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจภายในประเทศอันสะท้อน มาจากทิศทางของระบบเศรษฐกิจเมืองไทยได้ดีระดับหนึ่ง โดยทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าสถานการณ์ของธุรกิจโฆษณาในไตรมาสสองของปี 2548 น่าจะมีการใช้งบโฆษณาที่คึกคักกว่าไตรมาสแรกปี 2548 เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการก้าวเข้าสู่ฤดูกาลขายของกลุ่มสินค้าหน้าร้อนและสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงบรรดาสถาบันการศึกษากลุ่มสินค้าต้อนรับการเปิดเทอม และยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานประกวดนางงามจักรวาลด้วย อีกทั้งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐบาลและเอกชนจะมีการผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในประเทศหลังจากที่ไตรมาสแรกพบว่าผู้บริโภคมีการใช้ เงินลดน้อยลงหรือชะลอการจับจ่ายค่อนข้างสูงอย่างชัดเจนด้วยการเร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อหวังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อต่างๆโดยภาพรวมในปี 2548 น่าจะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2548 ที่คาดว่าจะชะลอตัวลงจากปี 2547 อันเนื่องมาจากปัจจัยลบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยของไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโลก ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยด้านราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลภายในประเทศและแนวโน้มระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงทรงตัวในระดับสูง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งจนสร้างแรงกดดันให้ราคาสินค้าหลายรายการภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดว่าธุรกิจโฆษณาโดยรวมในปี 2548 น่าจะมีอัตราการเติบโตไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาที่เติบโตร้อยละ 16.9 ในปี 2547 และคาดว่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อหลักแต่ละสื่อเช่นโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์โดยรวมทั้งปีน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนค่อนข้างแพงและมีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้นสำหรับสินค้าบางรายการ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าปี 2548 น่าจะเป็นปีที่กลุ่มสื่อหลักต้องเร่งพิจารณาปรับกลยุทธ์อย่างหนักเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่สื่อนอกบ้านอย่างสื่อเคลื่อนที่ สื่อในช่องทางการขายอาทิในดิสเคานท์สโตร์ ห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้งน่าจะเติบโตสวนกระแสภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวในปี 2548 เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน ทำให้โอกาสที่กลุ่มเป้าหมายจะสัมผัสกับสื่อนอกบ้านจึงมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ประกอบกับอัตราค่าโฆษณาของสื่อนอกบ้านที่ต่ำกว่าสื่อหลักโดยเปรียบเทียบ และเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างชัดเจน จึงทำให้สื่อนอกบ้านมีแนวโน้มได้รับความนิยมจากบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจมากขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าสื่อนอกบ้านดังกล่าวจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2547 ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


บริการ