Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 สิงหาคม 2548

บริการ

ธุรกิจค้าปลีกครึ่งหลังปี'48 : ชะลอตัว ... ต้องเร่งทำตลาดจูงใจ ... รับยุคค่าครองชีพสูง

คะแนนเฉลี่ย

ธุรกิจค้าปลีกในช่วงครึ่งหลังปี 2548 มีแนวโน้มจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลายประการไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น หรือปัญหาน้ำมันแพง โดยมีความเป็นไปได้ว่ายอดขายในกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันน่าจะยังคงขยายตัวอยู่ได้ในเกณฑ์ดีระดับหนึ่ง ส่วนยอดขายสินค้าฟุ่มเฟือยอาจจะชะลอตัวลงโดยเฉพาะสินค้าที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับปานกลาง โดยทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่ายอดขายธุรกิจค้าปลีกโดยภาพรวมในครึ่งหลังปี 2548 น่าจะขยายตัวในระดับประมาณร้อยละ 10-12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2547 ซึ่งนับเป็นภาวะการค้าที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับระดับอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2547 ที่เติบโตร้อยละ 17.95 แต่ทั้งนี้หากเมกะโปรเจ็กท์ และรายได้จากภาคการท่องเที่ยว รวมถึงภาคการส่งออกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี 2548 ก็น่าจะส่งผลให้สถานการณ์ค้าปลีกในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2548 ไม่เลวร้ายจนเกินไปนักหรือเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้

ดังนั้นนับเป็นภาระหนักพอสมควรสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกที่ต่างต้องอาศัยแผนการตลาดที่โดดเด่นและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งน่าจะเป็นไปทั้งในรูปแบบของการเพิ่มความถี่ในการจัดรายการลดราคาสินค้า หรือการนำเสนอความแปลกใหม่ของสินค้า และบริการ รวมถึงบรรยากาศภายในกิจการให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในส่วนของความแตกต่าง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศก็น่าจะมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในส่วนของต้นทุนต่อหน่วยที่น่าจะต่ำกว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายน้อยกว่า แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นกับการบริหารจัดการระบบลอจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นการดำเนินธุรกิจค้าปลีกนับจากนี้จึงต้องขึ้นอยู่กับนโยบาย ทิศทางธุรกิจ และสายป่านทางการเงินของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2548 ผู้บริโภคน่าจะมีทางเลือกมากขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการค้าปลีกแต่ละรายจะต้องมีทั้งเกมรุกและเกมรับที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคค่าครองชีพสูงเช่นปัจจุบัน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ