Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 มิถุนายน 2549

ท่องเที่ยว

ฟุตบอลโลก 2006 : กระทบตลาดนักท่องเที่ยวยุโรป...ไทยสูญรายได้ 2,000 ล้านบาท

คะแนนเฉลี่ย
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2549 มีแนวโน้มส่งผลกระทบตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนบอลจำนวนไม่น้อยต่างชะลอการเดินทางไปต่างประเทศออกไป เพื่อเฝ้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศของตน และมีบางส่วนที่เดินทางเข้าไปเชียร์ทีมฟุตบอลที่ตนชื่นชอบถึงสนามแข่งขันจริงที่ประเทศเยอรมนี

ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันฟุตบอลโลก ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยลดลง คือ ตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป ซึ่งโดยปกติจะมีนักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจำนวนน้อยมากอยู่แล้วในช่วงดังกล่าวซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซั่น คือ ประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปที่เดินทางเข้ามาในช่วงสูงสุดของฤดูท่องเที่ยว คือ เดือนมกราคม

ดังนั้น จึงเป็นที่คาดกันว่าในช่วง 30 วันที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปของไทยจะมีแนวโน้มถดถอยลงอย่างเด่นชัดจากปีที่แล้วช่วงเดียวกัน ที่มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเดินทางเข้ามาประมาณเกือบ 180,000 คน

โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเดินทางเข้ามาประมาณ 140,000 คนลดลงร้อยละ 22 จากปีที่แล้วช่วงเดียวกัน หรือลดลงประมาณ 40,000 คน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ คือ ประมาณกว่าร้อยละ 50 เป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดท่องเที่ยวหลักของไทยในภูมิภาคยุโรป คือ อังกฤษ เยอรมนี และฝรั่งเศส

จากจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปที่เดินทางเข้ามาลดลงดังกล่าว มีแนวโน้มส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้ด้านการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท เม็ดเงินดังกล่าวเป็นรายได้ซึ่งคาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องสูญเสียไปในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก เม็ดเงินส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 29 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 580 ล้านบาทเป็นรายได้ที่คาดว่าธุรกิจด้านที่พัก อาทิ โรงแรมและรีสอร์ตจะสูญเสียไปจากนักท่องเที่ยวยุโรปที่เดินทางเข้ามาลดลงในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม โรงแรมและรีสอร์ตส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะมีรายได้ด้านที่พักลดลงต่างจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆรับเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลกกันอย่างคึกคัก เพื่อสร้างรายได้ด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นมาชดเชยรายได้ด้านที่พักที่คาดว่าจะลดลง อาทิ รายได้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม จากห้องอาหารและสถานบันเทิงในโรงแรม

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมและรีสอร์ตในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่แล้วช่วงเดียวกัน ที่การท่องเที่ยวไทยยังประสบกับวิกฤตสึนามิ คือ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 45

อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงแรมในกรุงเทพฯที่มีจำนวนประมาณ 320 แห่งและมีห้องพักรวมกันกว่า 60,000 ห้องนั้น คาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงกว่าโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆ เนื่องจากตลาดหลักของโรงแรมในกรุงเทพฯเป็นกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสฟุตบอลโลก 2006 มากเท่ากลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มประชุมสัมมนา และกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งเป็นตลาดหลักของโรงแรมและรีสอร์ตตามต่างจังหวัด นอกจากนี้ โรงแรมหรูในกรุงเทพฯยังได้รับประโยชน์จากการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีประมุขและตัวแทนจาก 25 ประเทศพร้อมผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีสำคัญซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2549 รวมทั้งยังมีสื่อมวลชนต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้ามาทำข่าวในช่วงดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว